Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Arpáš
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj vo vybraných obciach
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Bachoreczová
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
April 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dáša Balková
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Olívia Bányiová
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
April 2021
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomaš Barek
Sociálno-ekonomické determinanty rozvoja vybraného regiónu
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lilla Battaová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie vzdelávacích služieb v meste Rožňava
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Bédi
Rozvojový potenciál vybranej obce SR pre cestovný ruch
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Bédiová
Analýza napĺňania makroekonomických cieľov v podmienkach SR
May 2019
Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Bédiová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
April 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Bednárik
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Bednárik
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Bencová
Systém zabezpečovania verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
May 2012
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bencová
Vplyv endogénnych faktorov na rozvoj vybraných obcí
April 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Bencúrová
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj vo vybraných obciach
April 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Blišáková
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Blišáková
Zamestnanosť ako rozvojový faktor Prešovského kraja
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Božiková
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj mesta Topoľčany
April 2011
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Brezinová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
October 2015Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Brezinová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Budincová
Zhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
April 2020
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Bujdák
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Capová
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR
April 2017
Displaying the final thesis
23.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrik Csámpai
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Denisa Čermáková
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Čerňanová
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb vo vybraných obciach
April 2012Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Dávidová
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích služieb v meste Topoľčany
April 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Bilal Demir
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
May 2021
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Cyntia Doanová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Galanta
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslava Doležalová
Analýza endogénnych rozvojových faktorov vo vybraných vidieckych obciach
May 2012
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Dubeňová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regione
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Dubeňová
Zabezpečovanie služieb kultúry vo vybranom meste SR
April 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Klaudia Dugovičová
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Dzuriková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2015Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zuzana Elzerová
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor rozvoja vybraných obcí
May 2013
Displaying the final thesis
35.Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Barbora Flórová
Podpora najmenej rozvinutých okresov v SR
April 2020
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Frančeková
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
May 2021
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Gajdošová
Inovácie v samospráve (mesto Prešov)
April 2016
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Gajdošová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. et Ing. Veronika Gálová
Systém sociálneho zabezpečenia v podmienkach SR
April 2017
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. et Ing. Veronika Gálová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. et Ing. Veronika Gálová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Gažíková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Gažíková
Zabezpečovanie služieb zamestnanosti v podmienkach SR
April 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Golhová
Zabezpečovanie vzdelávacích služieb v meste Vráble
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Andrea Halásová
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
May 2020Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bronislava Hronská
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
May 2012Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Hrušková
Kvalita poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti
April 2013
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hrušovská
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
April 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Chrapeková
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích a zdravotníckych služieb v meste Hlohovec
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Igazová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Indrová
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
April 2011Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Juhásová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2014
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Juhásová
Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov
April 2016Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kapustová
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu
April 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Kapustová
Rozvojový potenciál mesta Nitra pre cestovný ruch
May 2016
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Karas
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybraného mesta
May 2017
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Karas
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Trnava v oblasti cestovného ruchu
April 2019Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Karľová
Inovácie v samospráve (mestá Snina a Humenné)
April 2016Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Karľová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
May 2014
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jessica Kasperkevičová
Zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky
May 2018
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kečkéšová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Keselyová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Nitra
April 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Klopanová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Klučár
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obci Veľké Zálužie
April 2014Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kolena
Systém zabezpečovania verejných služieb vo vybranej vidieckej obci
April 2013Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kostelník
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
April 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Kostrej
Vplyv endogénneho rozvojového potenciálu vo vybranom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marianna Kóšová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Kovácsová
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Nitra
May 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Importance of localization factors of enterprises of chosen sector in chosen region
May 2014
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kováčová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Kováčová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Sára Kovalčíková
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
May 2020
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Kružlíková
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa
April 2014Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kubica
Analýza rozvojového potenciálu vo vybranej vidieckej obci
May 2011
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kubica
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2013
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lačná
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2017
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Alexandra Lašáková
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
May 2013
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marianna Lelovská
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
April 2020Displaying the final thesis
81.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Lörincová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
April 2021
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Lörincová
Postavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstve
May 2019
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Ludasová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
April 2013Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
April 2011
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Mederová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Prievidza
April 2018Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Mederová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Medňánska
Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
April 2012
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Anna Mihoková
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor rozvoja vybraných obcí
May 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Mišáková
Rozvojový potenciál obcí vybraného regiónu a možnosti jeho využitia
April 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Františka Môcová
Služby klientskych centier miestnych samospráv
April 2020
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Močárová
Zhodnotenie rozvojového potenciálu vybraných kúpeľných miest Banskobystrického kraja
May 2012
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Molnárová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
May 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Molnárová
Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
April 2016
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eleonóra Novotná
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybranej vidieckej obci
May 2012
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ilona Ondrejková
Kvalita poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti
April 2012
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Paulová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybranom meste
April 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Popelková
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2015
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Rašovský
Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj Nitrianskeho kraja
April 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Rečková
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Nové Zámky
April 2019
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Henrieta Rečková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2017Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Repíková
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
April 2014
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristína Roháčová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
April 2021
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Rybárová
Disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov Slovenska
May 2012
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karin Sabová
Zamestnanosť ako rozvojový faktor v podmienkach SR
May 2019
Displaying the final thesis
105.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Filip Sámela
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
May 2021
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Sarvašová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
April 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Lenka Schneiderová
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2020
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Sklenárová
Vplyv IKT na zefektívnenie procesov vo verejnej správe
April 2017
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Solčanská
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
May 2012
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Szalacsiová
Význam lokalizačných faktorov podnikov cestovného ruchu vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Radoslav Száraz
Analýza endogénneho rozvojového potenciálu vo vybranej obci
June 2011
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janka Šebőková
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
April 2015
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marcela Šišková
Importance of localization factors of enterprises of chosen sector in chosen region
May 2015
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Špek
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Topáková
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Prievidza
April 2018
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Trginová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2013Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Trginová
Rozvojový potenciál mesta Kremnica pre cestovný ruch
April 2015
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Vaculová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu vybranej vidieckej obce
April 2011
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Vaňková
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
April 2020
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Vaňková
Rozvojový potenciál regiónu Dolný Zemplín pre cestovný ruch
May 2018
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Elena Vaňová
Kvalita poskytovaných služieb vo vybranom špeciálnom výchovnom zariadení
April 2014
Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Vooková
Inovácie v samospráve (mestá Svidník a Stropkov)
April 2016Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Vytřísal
Rozvojový potenciál okresu Poltár a jeho vyžitie
April 2011
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Zavarská
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Zentková
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu okresu Nitra v oblasti cestovného ruchu
April 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress