Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identifikačné číslo: 1481
Univerzitný e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

     
          Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Arpáš
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj vo vybraných obciach
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Sandra Bachoreczová
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dáša Balková
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Olívia Bányiová
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tomaš Barek
Sociálno-ekonomické determinanty rozvoja vybraného regiónu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lilla Battaová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie vzdelávacích služieb v meste Rožňava
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Bédi
Rozvojový potenciál vybranej obce SR pre cestovný ruch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Bédiová
Analýza napĺňania makroekonomických cieľov v podmienkach SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Katarína Bédiová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Bednárik
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Bednárik
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Bencová
Systém zabezpečovania verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Bencová
Vplyv endogénnych faktorov na rozvoj vybraných obcí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Bencúrová
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj vo vybraných obciach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Blišáková
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexandra Blišáková
Zamestnanosť ako rozvojový faktor Prešovského kraja
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Božiková
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor pre rozvoj mesta Topoľčany
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Brezinová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
október 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Brezinová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Budincová
Zhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Bujdák
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Capová
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Csámpai
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Denisa Čermáková
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Čerňanová
Spokojnosť občanov s poskytovaním verejných služieb vo vybraných obciach
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Dávidová
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích služieb v meste Topoľčany
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Bilal Demir
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Cyntia Doanová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Galanta
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Doležalová
Analýza endogénnych rozvojových faktorov vo vybraných vidieckych obciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Dubeňová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regione
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikola Dubeňová
Zabezpečovanie služieb kultúry vo vybranom meste SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Dugovičová
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Dzuriková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zuzana Elzerová
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor rozvoja vybraných obcí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Flórová
Podpora najmenej rozvinutých okresov v SR
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mária Frančeková
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Gajdošová
Inovácie v samospráve (mesto Prešov)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Gajdošová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Veronika Gálová
Systém sociálneho zabezpečenia v podmienkach SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. et Ing. Veronika Gálová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. et Ing. Veronika Gálová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Gažíková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Gažíková
Zabezpečovanie služieb zamestnanosti v podmienkach SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Golhová
Zabezpečovanie vzdelávacích služieb v meste Vráble
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Halásová
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bronislava Hronská
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Hrušková
Kvalita poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hrušovská
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Chrapeková
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích a zdravotníckych služieb v meste Hlohovec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Igazová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Indrová
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eva Juhásová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eva Juhásová
Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kapustová
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kapustová
Rozvojový potenciál mesta Nitra pre cestovný ruch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Karas
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybraného mesta
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Karas
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Trnava v oblasti cestovného ruchu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Karľová
Inovácie v samospráve (mestá Snina a Humenné)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Karľová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jessica Kasperkevičová
Zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kečkéšová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Keselyová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Nitra
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Klopanová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Klučár
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obci Veľké Zálužie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Kolena
Systém zabezpečovania verejných služieb vo vybranej vidieckej obci
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kostelník
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kostrej
Vplyv endogénneho rozvojového potenciálu vo vybranom regióne
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marianna Kóšová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Kovácsová
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Nitra
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Kováčová
Importance of localization factors of enterprises of chosen sector in chosen region
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kováčová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Kováčová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Sára Kovalčíková
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Kružlíková
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kubica
Analýza rozvojového potenciálu vo vybranej vidieckej obci
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kubica
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Lačná
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexandra Lašáková
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Marianna Lelovská
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Denisa Lörincová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Lörincová
Postavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstve
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Ludasová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alžbeta Mederová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Prievidza
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Mederová
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Medňánska
Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Mihoková
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor rozvoja vybraných obcí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Mišáková
Rozvojový potenciál obcí vybraného regiónu a možnosti jeho využitia
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Františka Môcová
Služby klientskych centier miestnych samospráv
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Močárová
Zhodnotenie rozvojového potenciálu vybraných kúpeľných miest Banskobystrického kraja
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Molnárová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Molnárová
Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eleonóra Novotná
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybranej vidieckej obci
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ilona Ondrejková
Kvalita poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Paulová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybranom meste
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Popelková
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Rašovský
Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj Nitrianskeho kraja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Henrieta Rečková
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Nové Zámky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrieta Rečková
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Repíková
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Roháčová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Rybárová
Disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov Slovenska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Karin Sabová
Zamestnanosť ako rozvojový faktor v podmienkach SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Filip Sámela
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Sarvašová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lenka Schneiderová
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Sklenárová
Vplyv IKT na zefektívnenie procesov vo verejnej správe
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Solčanská
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Szalacsiová
Význam lokalizačných faktorov podnikov cestovného ruchu vo vybranom regióne
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radoslav Száraz
Analýza endogénneho rozvojového potenciálu vo vybranej obci
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Šebőková
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Šišková
Importance of localization factors of enterprises of chosen sector in chosen region
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Špek
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Topáková
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Prievidza
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Trginová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Trginová
Rozvojový potenciál mesta Kremnica pre cestovný ruch
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Vaculová
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu vybranej vidieckej obce
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Vaňková
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Vaňková
Rozvojový potenciál regiónu Dolný Zemplín pre cestovný ruch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Elena Vaňová
Kvalita poskytovaných služieb vo vybranom špeciálnom výchovnom zariadení
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Vooková
Inovácie v samospráve (mestá Svidník a Stropkov)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Vytřísal
Rozvojový potenciál okresu Poltár a jeho vyžitie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Zavarská
PZI a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Zentková
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu okresu Nitra v oblasti cestovného ruchu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná