Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     
Lesson
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of providing of educational and health services in Hlohovec
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích a zdravotníckych služieb v meste Hlohovec
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo hodnotenie vzdelávacích a zdravotníckych služieb v meste Hlohovec. Služby boli sledované na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. V rámci školstva bola sledovaná početnosť žiakov, zamestnancov, materiálne a technické vybavenie škôl, aktivity uskutočňované školou a ich financovanie. Početnosťou zdravotných zariadení, ich financovaním a úrovňou dostupnosti bola skúmaná zdravotná starostlivosť v meste. Poskytovanie vzdelávacích služieb je v meste na veľmi dobrej úrovni. Občania majú možnosť využívať šesť materských, sedem základných a šesť stredných škôl v rôznych lokalitách mesta. Vzdelávacie zariadenia poskytujú širokú ponuku záujmových krúžkov, rozmanité odbory štúdia, zapájajú sa do projektov. V oblasti poskytovania zdravotníckych služieb je k dispozícii široké spektrum špecialistov,odborníkov, niekoľko lekární a zdravotných zariadení. Kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb spočíva v modernizácii pôvodných a výstavbe nových zdravotníckych zariadení.
Key words:
verejné služby, vzdelanie, vzdelávacie služby, zdravotníctvo, zdravotnícke služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited