Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Activation of endogenous developing potential and its significance for social and economic development of a chosen rural municipality
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať jednotlivé zložky endogénneho rozvojového potenciálu vybranej vidieckej obce a navrhnúť možnosti jeho aktivizácie. Konkrétne sme sledovali prírodný potenciál, demografický potenciál, ekonomické aktivity, technickú a sociálnu infraštruktúru. Predmetom skúmania bola obec Mojmírovce, situovaná v blízkosti mesta Nitra. Na základe zistených poznatkov sme dospeli k záveru, že obec Mojmírovce disponuje bohatým rozvojovým potenciálom a dostatočne ho využíva. Medzi silné stránky obce zaraďujeme výhodnú polohu blízko krajského mesta, zvyšujúci sa počet obyvateľov a priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Ako možnosti aktivizácie navrhujeme uskutočniť niektoré opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie. Prioritne by mala byť riešená ekonomická sféra obce formou podpory malých a stredných podnikateľov a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry.
Key words:
vidiecka obec, endogénny rozvojový potenciál, prírodný potenciál, demografický potenciál, ekonomické aktivity, technická infraštruktúra, sociálna infraštruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited