Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts
     
Lesson               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The system of ensuring of local public services in chosen rural municipalities
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
Summary:
Dôležitú súčasť každodenného života človeka tvoria verejné služby, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život. Ľudia si častokrát ani neuvedomujú, že ich spotrebovávajú. Ich úlohou je uspokojovať potreby širokej verejnosti, z tohto dôvodu by sa mal klásť veľký dôraz na rozsah a kvalitu ich zabezpečovania. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie systému zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach. Predmetom skúmania boli obce Štiavnik a Veľké Rovné. Práca pozostáva z troch hlavných celkov. V prvej časti sa uvádza prehľad základných teoretických pojmov. Druhá časť bola zameraná na zhodnotenie systému zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vidieckych obciach, konkrétne na formy zabezpečovania a finančnú podporu jednotlivých služieb. V tretej časti bola zhrnutá súčasná situácia a uvádzajú sa návrhy na zlepšenie stavu v skúmaných municipalitách. Pri realizácii služieb sa predovšetkým využívajú interné formy. Externé formy sa využívajú len pri zložitejších úkonoch. Najväčší podiel finančných prostriedkov obce vynakladajú na zber a spracovanie odpadu a na správu komunikácií. Poskytovanie komunálnych služieb vo vidieckom prostredí nie je vždy jednoduchý proces, ale pozorované obce sú dôkazom, že sa tento proces dá efektívne realizovať aj v podmienkach Slovenska.
Key words:
verejná správa, vidiecka obec, verejné služby, miestne verejné služby, formy zabezpečovania komunálnych služieb, financovanie verejných služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited