Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of the education service provided in Topoľčany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie poskytovania vzdelávacích služieb v meste Topoľčany
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie systému poskytovania vzdelávacích služieb v meste Topoľčany z hľadiska primeranosti, dostupnosti a kvality. Objektom skúmania a hodnotenia boli materské školy, základné školy, základné umelecké školy, spojené špeciálne školy, stredné školy a vysoká škola v meste Topoľčany. Práca je rozdelená do niekoľkých na seba nadväzujúcich častí. Prvá časť práce, upriamená na prácu s odbornou literatúrou, je zameraná na popis verejných služieb, vzdelávania a vzdelávacích služieb. Obsahuje základnú legislatívu, inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích služieb a ich financovanie. Vlastná časť práce pozostáva z charakteristiky, histórie a demografického vývoja mesta Topoľčany, opisu všetkých vzdelávacích zariadení v meste s finančným zabezpečením a celkovým zhodnotením. Posledná časť práce obsahuje riadený rozhovor s vybranými zamestnancami v oblasti školstva a vlastné návrhy k zlepšeniu v poskytovaní vzdelávacích služieb v meste Topoľčany. Dospeli sme k záveru, že neustále rastie záujem o materské školy a naopak klesá o základné a stredné školy. Problémom viacerých škôl je negatívna demografická situácia, nedostatok finančného a materiálneho zabezpečenia, slabá propagácia a spolupráca s rodičmi.
Key words:verejné služby, vzdelávanie, vzdelávacie služby, regionálne školstvo, vysoké školstvo, financovanie školstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited