Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson     Projects          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The importance of location factors holding selected sector in the selected region
Written by (author): Ing. Nikola Dubeňová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regione
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť lokalizačné faktory a ich vplyv na alokáciu troch vybraných podnikov. Predmetom skúmania boli podniky pôsobiace v potravinárskom odvetví lokalizované v Nitrianskom regióne. Súčasťou práce bol aj dotazníkový prieskum. Z výsledkov dotazníkoveho prieskumu sme dospeli k záveru, že najdôležitejšími lokalizačnými kategóriami sú práca a trh. Za najvýznamnejšie lokalizačné faktory boli všetkými tromi podnikmi označené: ponuka kvalifikovanej pracovej sily, blízkosť dodávateľov, blízkosť odberateľov, veľkosť miestneho trhu, kúpyschopnosť obyvateľstva, možnosti reklamy, reklamných agentúr a výstav, prírodné prostredie a klimatické podmienky.
Key words:potravinársky priemysel, lokalizácia, lokalizačné rozhodovanie, podnik, včelárstvo, lokalizačný faktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited