Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Lesson          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Development potential of tuorism in Nitra city
Written by (author): Ing. Lucia Kapustová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozvojový potenciál mesta Nitra pre cestovný ruch
Summary:
Dobre rozvinutý cestovný ruch je nezanedbateľným príjmom pre národnú, regionálnu, ale aj lokálnu ekonomiku. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť rozvojový potenciál mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu a navrhnúť možnosti jeho aktivizácie. Pre splnenie hlavného cieľa bolo potrebné naplniť parciálne ciele: charakteristika mesta a analýza jeho endogénnych rozvojových faktorov; vymedzenie lokalizačných a realizačných predpokladov cestovného ruchu; popis inštitucionálneho zabezpečenia služieb cestovného ruchu, propagácie a spolupráce; popis využitia ponuky služieb cestovného ruchu; SWOT analýza; sumarizácia poznatkov a záver. Predmetom skúmania bolo mesto Nitra. Dospeli sme k záveru, že mesto Nitra disponuje bohatým prírodným a kultúrno-historickým potenciálom. Má diverzifikovanú ponuku služieb cestovného ruchu a dokáže uspokojiť potreby rôznych cieľových skupín. Mesto Nitra ponúka široké množstvo ubytovacích zariadení rôznych tried a kategórií či stravovacích zariadení. Mesto má pre svojich návštevníkov v prípade potreby zabezpečené aj doplnkové služby. Príležitosťou pre rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra by bolo vytvorenie komplexného produktu cestovného ruchu.
Key words:cestovný ruch, predpoklady rozvoja , rozvojový potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited