Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

     
     Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Foreign Direct Investment and Their Importance for the Development of the Selected Region
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Summary:
Cieľom našej bakalárskej práce bolo analyzovať prílev priamych zahraničných investícií a poukázať na ich význam pre socio-ekonomický rozvoj vybraného regiónu. Na začiatku práce postupne rozvádzame teóriu, najskôr charakterizujeme priame zahraničné investície. Ďalej sa zaoberáme ich členením, podporou, výhodami a nevýhodami a faktormi ich prílevu. V druhej časti práce analyzujeme priemyselné parky na území Slovenskej republiky. Na území Slovenska sa nachádza 74 priemyselných parkov. Najviac priemyselných parkov sa nachádza v Banskobystrickom kraji, a naopak, najmenej v Trenčianskom kraji. Bližšie sa zaoberáme priemyselnými parkmi v Nitrianskom kraji a v meste Nitra. V závere práce opisujeme dva priemyselné parky v Nitre a charakterizujeme jednotlivé podniky, ktoré sú v ich areáloch situované. Z výsledkov práce vidieť, že práve v priemyselných parkoch sú najčastejšie sústredné priame zahraničné investície, ktoré svojím kapitálom vplývajú na rozvoj regiónu, v ktorom sú umiestnené.
Key words:priemyselné zóny, región, priame zahraničné investície, Nitriansky kraj, priemyselné parky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited