Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Activation of endogenous development potential and its importance for social and economic development of selected community
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Lujza Pračková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť endogénny rozvojový potenciál vybranej obce a možnosti jeho aktivizácie. Kremnica má výhodnú geografickú polohu v strede Slovenska a aj v geografickom strede Európy, čo by bolo možné využiť, ako základ pre vybudovanie silnej ekonomickej jednotky. Kremnica je mesto, ktoré má bohatú históriu a množstvo pamiatok, ktoré je možné dodnes obdivovať. Mesto má bohatý prírodný a nerastný potenciál vďaka výskytu vzácnych druhov fauny a flóry, širokej ponuky prírodných krás a zlato-strieborných rúd, ktoré sa v súčasnosti neťažia, pretože použité metódy ťažby neumožňujú udržateľný rozvoj. Obnovenie ťažby by vyriešilo problém stúpajúcej nezamestnanosti vytvorili by sa pracovné miesta pre mladé vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo, ktoré v meste nenachádza uplatnenie a preto je nútene migrovať, čo zvyšuje hodnotu migračného salda takmer každým rokom. Tiež má vplyv aj na starnutie obyvateľstva a priemerný vek vykazuje hodnotu 43,75 rokov. Počet obyvateľov klesá z roka na rok približne o 1-2 %. Najväčším nedostatkom mesta je však zaostávajúca cestná infraštruktúra, nedostatočná sociálna infraštruktúra, absentujú predovšetkým zariadenia obchodu a športové zariadenia. Ako najdôležitejšie možnosti aktivizácie navrhujeme: zlepšenie stavu technickej, sociálnej infraštruktúry, poskytnutie príležitostí pre investorov najmä vytvorením podmienok pre ťažbu nerastného bohatstva zlato- strieborných rúd udržateľným spôsobom a vytvorenie pracovných a bytových príležitostí najmä pre mladé obyvateľstvo.
Key words:
infraštruktúra, endogénny rozvojový potenciál, prírodný potenciál, demografia, ekonomické činnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited