Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

     Graduate
     
     Final thesis
     
     
          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Asztalosová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie kukurice na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Edina Bacigálová
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Evelyn Bajkaiová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republiky
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dávid Balko
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zeleniny v Slovenskej republike
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Balko
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie zeleniny na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dušan Balko
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu bravčového mäsa v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Ballon
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie hydiny a hydinových výrobkov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Ballon
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hydinového mäsa v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Barátová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe maku a výrobkov z neho v Slovenskej republike
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Barátová
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Bartová
Nové trendy v marketingu a ich uplatnenie v praxi
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Bartová
Zhodnotenie úrovne jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Bekényiová
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Eva Beňová
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na marketing s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej republike
September 2022
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Bielichová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Gabriel Blcháč
Interkultúrne aspekty vnímania vybranej reštaurácie rýchleho občerstvenia vo vybraných krajinách sveta
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Gabriel Blcháč
The influence of the CAP on the Slovak agriculture
May 2014
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Bolyós
Spotrebiteľské správanie na trhu s mlynskými výrobkami
May 2020
Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Rebecca Brodňanová
Determinanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republiky
September 2022
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Bujdáková
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu kozích výrobkov na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bujnoch
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie krmovín na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Suzana Bulatovič
Zlepšenie kvality výrobku pomocou metódy QFD
April 2011
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Civáň
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie okopanín na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Cseri
Online reklamy a ich vplyv na zákazníkov
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tibor Cseri
Position of a chosen company at international level, its value proposition and identity
April 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Cserkóová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Csibová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Gabriela Csibová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Čechová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie obilnín na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Černák
Predaj z dvora ako forma predaja poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Danihelová
Svetový trh s kávou
June 2020Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Danišová
Spotrebiteľské správanie na trhu s medovinou
June 2020
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Debnárová
Všeobecné tendencie spotrebiteľského správania vo vybranej maloobchodnej prevádzke
April 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Depeš
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie jačmeňa na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. René Dolák
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v Slovenskej republike
April 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Drgoňová
Uplatnenie green marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mário Ďurica
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Sandra Ďurišová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe mlieka v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Borisovna Evteeva
Evaluation of Consumer Behavior in the Market of Selected Agricultural Commodities in Slovakia and Russian Federation
April 2017
Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Tatiana Borisovna Evteeva
Marketing Approaches to Potatoes Supply Chain in the Selected Countries
September 2021
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Fazekasová
Zhodnotenie úrovne marketingu RV vo vybranom PD
April 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Fečo
Marketingový mix a jeho uplatnenie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denisa Forrová
Komparácia predaja tovarov prostredníctvom klasickej maloobchodnej prevádzky a prostredníctvom internetového obchodu
April 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Frajka
Zhodnotenie využívania cenovej politiky vo vybranej finančnej inštitúcii a jej vnímanie klientmi
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Gabajová
Zhodnotenie spotrebiteľského správania sa spotrebiteľov na trhu ovocia v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Gajdošová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Galaba
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu repky olejnej v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Juraj Géci
Moderné formy marketingovej komunikácie
June 2020Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Halmeš
Marketingové prístupy k výrobe,odbytu a spotrebe kukurice v SR
April 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvia Hammerschmidtová
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov komunikačnej politiky vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2010Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Hamranová
Spotrebiteľské správanie na trhu s bioproduktmi v SR
April 2013Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hanzlík
Vnímanie značky u spotrebiteľov v Slovenskej republike
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Hanzlík
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Haulíková
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
April 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hodúlová
Postavenie mladých, malých farmárov a rodinných fariem v slovenskom agrosektore
April 2017
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Horný
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu ovocia v Slovenskej republike
May 2013
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Horný
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Hoštáková
Spotrebiteľské správanie na trhu ovocia
April 2020Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Hrančík
Hodnotenie efektívnosti reklamy vo vybraných médiách
April 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hroššová
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Husár
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie zemiakov na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Husár
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Chovančeková
Zhodnotenie zahraničného obchodu Slovenskej republiky s rastlinnými komoditami
May 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Chudá
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu pšenice v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondrej Irša
Vnímanie geneticky modifikovaných potravín spotrebiteľmi
April 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Ivínová
Využitie marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ivínová
Zhodnotenie úrovne marketingu cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jaloviarová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu repky olejnej na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Jaloviarová
Zhodnotenie úrovne marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Jančeková
Zhodnotenie úrovne vstupov rodinných potravinárskych podnikov na zahraničné trhy
April 2016Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Jančovičová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v SR
May 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Janoľová
Podmienky úspešného podnikania v poľnohospodárskej výrobe na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Janšto, PhD.
Návrh marketingovej stratégie vybraného poľnohospodárskeho subjektu
May 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Jašková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie hrozna a vína na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marcela Juráková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie repky olejnej na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Juráková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Kinga Kilácsková
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
May 2013
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Klinec
Vývoj maloobchodu a veľkoobchodu v SR a EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kolkusová
Využívanie internetu v marketingu mäsa a mäsových výrobkov
April 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kopecká
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie obilnín na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Kopecký
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu kukurice v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Kopecký
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu cukrovej repy v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Kordiaková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Kotlár
Zhodnotenie efektívnosti vynaložených prostriedkov do reklamy vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anežka Kozárová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v Slovenskej republike
May 2017
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Krajčí
Využitie marketingovej komunikácie a sociálnych sietí pri predaji včelích produktov
May 2018
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Královičová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Krátka
Nové trendy v marketingu - Prípadová štúdia vybraného podniku
May 2011
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Kreitšová
Vývoj a možnosti rozvoja nezávislých maloobchodných firiem v konkurenčnom prostredí
May 2011Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Aneta Kreitšová
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu s olejninami a výrobkami tukového priemyslu SR
April 2013
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Krištofovičová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Krivošíková
Spotrebiteľské správanie sa zákazníkov v maloobchodných reťazcoch
April 2017
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Kúdela
Zhodnotenie postavenia chovu ošípaných v podmienkach slovenského poľnohospodárstva
April 2017
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Kuzmická
Konkurenčný boj potravinových reťazcoch na Slovensku a jeho dopady na spotrebiteľské správanie
May 2018
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kvočka
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hovädzieho mäsa v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Laca
Zhodnotenie spotrebiteľského správania sa zákazníkov vybraného obchodného centra
April 2011
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Lajchová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu oviec a ovčích produktov v Slovenskej republike
April 2013Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mário Machánek
Využívanie jednotlivých nástrojov komunikačnej politiky vo vybraných podnikateľských subjektoch
April 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Majtánová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
April 2013Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Makatúrová
Zhodnotenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Masarovičová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hydinového mäsa v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Milata
Navrhnutie marketingovej stratégie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Milčík
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Rastislav Morávek
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Nádaský
Zhodnotenie marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Viktor Nesnadný
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Nesnadný
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
June 2020
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Očenášková
Zhodnotenie marketingu rastlinnej výroby vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Renáta Ontková
Komparácia postavenia poľnohospodárstva na Slovensku a v Českej republike
May 2019
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bibiána Oťapková
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
May 2012
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrícia Páleníková
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky s ostatnými štátmi EÚ
May 2020
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Parikrupová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu mlieka v Slovenskej republike
April 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alena Pintérová
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Štefan Píri
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte cestovného ruchu
May 2012
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Píri
Zhodnotenie spotrebiteľského správania na trhu s vínom
April 2014
Displaying the final thesis
116.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Marek Plachý
Návrh marketingovej stratégie vybraných podnikov v sektore vinárstva a vinohradníctva
September 2021
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Poláčiková
Návrh marketingovej stratégie vo vinohradnícko-vinárskom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Porubská
Tvorba marketingových stratégií vo vybranom potravinárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Presselová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe ovocia v Slovenskej republike
May 2017Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Presselová
Postavenie mladých farmárov na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ
May 2015
Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Priesolová
Influence of Common Agricultural Policy on Slovak agriculture
April 2016Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Pripková
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky s ostatnými štátmi EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Rendeková
Zhodnotenie rozdielu marketingových stratégií v predaji rôznych druhov vína v podmienkach Slovenskej republiky
April 2016Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Ružičková
Zhodnotenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anna Rybanská
Konkurenčný boj potravinových reťazcoch na Slovensku a jeho dopady na zákazníka
May 2018
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alena Sabová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Sláviková
Elektronický obchod a jeho využívanie v praxi
May 2015
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Sláviková
Zhodnotenie predaja mlieka cez mliečne automaty na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Snopková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie cukrovej repy na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
130.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Adela Staňová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republiky
May 2020
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anna Staňová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe olejnín v podmienkach Slovenskej republiky
May 2020Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Staňová
Postavenie mladých farmarov v podmienkach slovenského poľnohospodárstva
June 2018Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mária Struhárová
Marketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Suchý
Marketing Approaches to the Vertical Production, Sales, and Consumption of Potatoes in Slovakia
June 2018
Displaying the final thesis
135.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Samuel Suchý
Marketingové prístupe k vertikále výroby, odbytu a spotrebe zemiakov na Slovensku
June 2018
Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Svoradová
Komparácia zahraničného obchodu Slovenskej republiky a Kubánskej republiky s potenciálnymi možnosťami rozvoja obchodu medzi obidvoma štátmi
May 2020
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Melinda Szárazová
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu s obilninami a výrobkami mlynárskeho priemyslu SR
April 2013
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Szegényová
Vývojové trendy vo výrobe, spracovaní a odbytu cukrovej repy na Slovensku
June 2020
Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Šeligová
Využitie marketingovej stratégie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Škablová
Zhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR po roku 2004
May 2012
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sláva Šlosárová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie pšenice na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Šranková
Predaj z dvora ako aktuálna forma predaja poľnohospodárskych komodít na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Šranková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie kukurice na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Števonková Lavríková
Vývoj podpôr v poľnohospodárstve a ich vplyv na agropotravinársky obchod Slovenskej republiky
May 2019
Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Šútorová
Spotrebiteľské správanie na trhu s bioproduktmi
May 2018Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Júlia Targošová
Marketingový mix a jeho uplatnenie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Olga Dmitrievna Tazenkova
Evaluation of Organic Agricultural Products Market in the Russian Federation
April 2017
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Tomíková
Využitie marketingových stratégií vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Réka Tóthová
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi
May 2015Displaying the final thesis
150.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lucia Učníková
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zemiakov na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ignác Uhnák
The influence of the CAP on the Slovak agriculture
April 2014Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Urbánková
Využívanie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
153.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Petra Urbanská
Zhodnotenie úrovne marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
154.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Adam Vakoš
Zhodnotenie vplyvu komparatívnych výhod na exportnú výkonnosť agrokomodít v krajinách V4
February 2023Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vasilková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie vína na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matúš Velikov
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zemiakov v Slovenskej republike
May 2013
Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Vršecká
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podniku
June 2020
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vylámová
Marketingové prístupy k výrobe a odbytu chmeľu v Slovenskej republike
May 2019
Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Samuel Waldner
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
May 2013Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Záhorská
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Záhorská
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Zavacká
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anikó Zsemlyeová
Všeobecné tendencie spotrebiteľského správania vo vybranej maloobchodnej prevádzke
April 2011
Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marika Žákovská
Marketingové prístupy k vertikále výroby, odbytu a spotrebe ovocia na Slovensku
May 2018
Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Denisa Žovinová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
June 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress