Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identifikačné číslo: 1482
Univerzitný e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
docent - Katedra marketingu a obchodu (FEM)
administratíva - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Vedúci pracoviska - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba          
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Asztalosová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie kukurice na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Edina Bacigálová
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Evelyn Bajkaiová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Balko
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zeleniny v Slovenskej republike
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Balko
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie zeleniny na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Balko
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu bravčového mäsa v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Ballon
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie hydiny a hydinových výrobkov na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Ballon
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hydinového mäsa v Slovenskej republike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Barátová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe maku a výrobkov z neho v Slovenskej republike
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Barátová
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Bartová
Nové trendy v marketingu a ich uplatnenie v praxi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Bartová
Zhodnotenie úrovne jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Bekényiová
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eva Beňová
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na marketing s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej republike
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Bielichová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Gabriel Blcháč
Interkultúrne aspekty vnímania vybranej reštaurácie rýchleho občerstvenia vo vybraných krajinách sveta
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Gabriel Blcháč
The influence of the CAP on the Slovak agriculture
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zsolt Bolyós
Spotrebiteľské správanie na trhu s mlynskými výrobkami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Rebecca Brodňanová
Determinanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republiky
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Martin Budzák
Reštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov na základe negociačných prístupov
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Bujdáková
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu kozích výrobkov na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bujnoch
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie krmovín na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Suzana Bulatovič
Zlepšenie kvality výrobku pomocou metódy QFD
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Civáň
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie okopanín na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Cseri
Online reklamy a ich vplyv na zákazníkov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tibor Cseri
Position of a chosen company at international level, its value proposition and identity
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Cserkóová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Csibová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Csibová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Čechová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie obilnín na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Černák
Predaj z dvora ako forma predaja poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Danihelová
Svetový trh s kávou
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Danišová
Spotrebiteľské správanie na trhu s medovinou
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Debnárová
Všeobecné tendencie spotrebiteľského správania vo vybranej maloobchodnej prevádzke
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Depeš
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie jačmeňa na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. René Dolák
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v Slovenskej republike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Drgoňová
Uplatnenie green marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mário Ďurica
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa v Slovenskej republike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Sandra Ďurišová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe mlieka v Slovenskej republike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Borisovna Evteeva
Evaluation of Consumer Behavior in the Market of Selected Agricultural Commodities in Slovakia and Russian Federation
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Tatiana Borisovna Evteeva
Marketing Approaches to Potatoes Supply Chain in the Selected Countries
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Fazekasová
Zhodnotenie úrovne marketingu RV vo vybranom PD
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Fečo
Marketingový mix a jeho uplatnenie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Forrová
Komparácia predaja tovarov prostredníctvom klasickej maloobchodnej prevádzky a prostredníctvom internetového obchodu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Frajka
Zhodnotenie využívania cenovej politiky vo vybranej finančnej inštitúcii a jej vnímanie klientmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Gabajová
Zhodnotenie spotrebiteľského správania sa spotrebiteľov na trhu ovocia v Slovenskej republike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Gajdošová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Galaba
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu repky olejnej v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Juraj Géci
Moderné formy marketingovej komunikácie
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Halmeš
Marketingové prístupy k výrobe,odbytu a spotrebe kukurice v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Silvia Hammerschmidtová
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov komunikačnej politiky vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Hamranová
Spotrebiteľské správanie na trhu s bioproduktmi v SR
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Hanzlík
Vnímanie značky u spotrebiteľov v Slovenskej republike
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Hanzlík
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Haulíková
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Hodúlová
Postavenie mladých, malých farmárov a rodinných fariem v slovenskom agrosektore
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Horný
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu ovocia v Slovenskej republike
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Horný
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Hoštáková
Spotrebiteľské správanie na trhu ovocia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Hrančík
Hodnotenie efektívnosti reklamy vo vybraných médiách
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Hroššová
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Husár
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie zemiakov na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Husár
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Eva Chovančeková
Zhodnotenie zahraničného obchodu Slovenskej republiky s rastlinnými komoditami
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Chudá
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu pšenice v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Irša
Vnímanie geneticky modifikovaných potravín spotrebiteľmi
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Veronika Istenesová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Ivínová
Využitie marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Ivínová
Zhodnotenie úrovne marketingu cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Jaloviarová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu repky olejnej na Slovensku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Jaloviarová
Zhodnotenie úrovne marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Jančeková
Zhodnotenie úrovne vstupov rodinných potravinárskych podnikov na zahraničné trhy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Jančovičová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Janoľová
Podmienky úspešného podnikania v poľnohospodárskej výrobe na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Janšto, PhD.
Návrh marketingovej stratégie vybraného poľnohospodárskeho subjektu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Jašková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie hrozna a vína na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Juráková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie repky olejnej na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Juráková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Kinga Kilácsková
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vojtech Klinec
Vývoj maloobchodu a veľkoobchodu v SR a EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Radka Kobydová
Reklama a jej vplyv na zákazníka
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kolkusová
Využívanie internetu v marketingu mäsa a mäsových výrobkov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Karina Kolodzejová
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Kopecká
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie obilnín na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Kopecký
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu kukurice v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Kopecký
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu cukrovej repy v Slovenskej republike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Kordiaková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Kotlár
Zhodnotenie efektívnosti vynaložených prostriedkov do reklamy vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anežka Kozárová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v Slovenskej republike
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Krajčí
Využitie marketingovej komunikácie a sociálnych sietí pri predaji včelích produktov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Královičová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie olejnín na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Terézia Krátka
Nové trendy v marketingu - Prípadová štúdia vybraného podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Aneta Kreitšová
Vývoj a možnosti rozvoja nezávislých maloobchodných firiem v konkurenčnom prostredí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Aneta Kreitšová
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu s olejninami a výrobkami tukového priemyslu SR
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Krištofovičová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Krivošíková
Spotrebiteľské správanie sa zákazníkov v maloobchodných reťazcoch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Kúdela
Zhodnotenie postavenia chovu ošípaných v podmienkach slovenského poľnohospodárstva
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikoleta Kuzmická
Konkurenčný boj potravinových reťazcoch na Slovensku a jeho dopady na spotrebiteľské správanie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kvočka
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hovädzieho mäsa v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Laca
Zhodnotenie spotrebiteľského správania sa zákazníkov vybraného obchodného centra
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Lajchová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu oviec a ovčích produktov v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Machánek
Využívanie jednotlivých nástrojov komunikačnej politiky vo vybraných podnikateľských subjektoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Majtánová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alexandra Makatúrová
Zhodnotenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Masarovičová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hydinového mäsa v Slovenskej republike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Milata
Navrhnutie marketingovej stratégie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Milčík
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Morávek
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Nádaský
Zhodnotenie marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Viktor Nesnadný
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Nesnadný
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Stanislava Novická
Reklama a jej vplyv na zákazníka
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Očenášková
Zhodnotenie marketingu rastlinnej výroby vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Renáta Ontková
Komparácia postavenia poľnohospodárstva na Slovensku a v Českej republike
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Bibiána Oťapková
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Páleníková
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky s ostatnými štátmi EÚ
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Diana Parikrupová
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu mlieka v Slovenskej republike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Pintérová
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Píri
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte cestovného ruchu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Píri
Zhodnotenie spotrebiteľského správania na trhu s vínom
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Marek Plachý
Návrh marketingovej stratégie vybraných podnikov v sektore vinárstva a vinohradníctva
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Poláčiková
Návrh marketingovej stratégie vo vinohradnícko-vinárskom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Porubská
Tvorba marketingových stratégií vo vybranom potravinárskom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Presselová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe ovocia v Slovenskej republike
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Silvia Presselová
Postavenie mladých farmárov na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Priesolová
Influence of Common Agricultural Policy on Slovak agriculture
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Laura Pripková
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky s ostatnými štátmi EÚ
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Rendeková
Zhodnotenie rozdielu marketingových stratégií v predaji rôznych druhov vína v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Ružičková
Zhodnotenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Rybanská
Konkurenčný boj potravinových reťazcoch na Slovensku a jeho dopady na zákazníka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Sabová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Sláviková
Elektronický obchod a jeho využívanie v praxi
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Sláviková
Zhodnotenie predaja mlieka cez mliečne automaty na Slovensku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Snopková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie cukrovej repy na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Adela Staňová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Staňová
Marketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe olejnín v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Staňová
Postavenie mladých farmarov v podmienkach slovenského poľnohospodárstva
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Struhárová
Marketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na Slovensku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Samuel Suchý
Marketing Approaches to the Vertical Production, Sales, and Consumption of Potatoes in Slovakia
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Samuel Suchý
Marketingové prístupe k vertikále výroby, odbytu a spotrebe zemiakov na Slovensku
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Svoradová
Komparácia zahraničného obchodu Slovenskej republiky a Kubánskej republiky s potenciálnymi možnosťami rozvoja obchodu medzi obidvoma štátmi
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Melinda Szárazová
Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu s obilninami a výrobkami mlynárskeho priemyslu SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Szegényová
Vývojové trendy vo výrobe, spracovaní a odbytu cukrovej repy na Slovensku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šeligová
Využitie marketingovej stratégie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erika Škablová
Zhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR po roku 2004
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sláva Šlosárová
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie pšenice na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Šranková
Predaj z dvora ako aktuálna forma predaja poľnohospodárskych komodít na Slovensku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Šranková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie kukurice na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Števonková Lavríková
Vývoj podpôr v poľnohospodárstve a ich vplyv na agropotravinársky obchod Slovenskej republiky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Šútorová
Spotrebiteľské správanie na trhu s bioproduktmi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Targošová
Marketingový mix a jeho uplatnenie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Olga Dmitrievna Tazenkova
Evaluation of Organic Agricultural Products Market in the Russian Federation
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Tomíková
Využitie marketingových stratégií vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Réka Tóthová
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Učníková
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zemiakov na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ignác Uhnák
The influence of the CAP on the Slovak agriculture
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Urbánková
Využívanie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Petra Urbanská
Zhodnotenie úrovne marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Adam Vakoš
Zahraničný agrárny obchod SR s ostatnými krajinami V4
február 2023
Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vasilková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie vína na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Velikov
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu zemiakov v Slovenskej republike
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Vršecká
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
163.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vylámová
Marketingové prístupy k výrobe a odbytu chmeľu v Slovenskej republike
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Samuel Waldner
Marketingové prístupy k produkcii a odbytu hrozna a vína v Slovenskej republike
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Záhorská
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Záhorská
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie mlieka na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
167.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Zavacká
Zhodnotenie úrovne využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anikó Zsemlyeová
Všeobecné tendencie spotrebiteľského správania vo vybranej maloobchodnej prevádzke
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
169.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marika Žákovská
Marketingové prístupy k vertikále výroby, odbytu a spotrebe ovocia na Slovensku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
170.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Denisa Žovinová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná