Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identifikačné číslo: 1482
Univerzitný e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Vedúci pracoviska - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

     Absolvent     Výučba          
Projekty     Publikácie
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdiíKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľ
01.04.201631.12.2018
2 Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ10.04.201231.12.2014
3
 INPLACE
Horizont 2020
odborný riešiteľ01.01.2021
4
 Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblastiP. Rovný
Horizont 2020
Koordinátor01.01.2018
01.01.2018
5
IROP
metodický riešiteľ
01.09.2021
6 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályInterreg Europe
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2021
7 Optimalizácia ekonomiky chovu oviec a kôz vo výrobno-ekonomických podmienkach Slovenskej republikyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
01.12.2023
8 Otvorené vzdelávanie vo vinárskom podnikaní v rámci aj mimo Európy
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Koordinátor01.09.2016
01.09.2016
9 Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2020
31.12.2022
10 Poskytovanie poradenských služieb pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidiekaD. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
certifikovaný poradca
01.05.2020
11
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
12
E. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľ01.11.2020
31.10.2022
13 Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Koordinátor
01.09.2016
31.08.2019
14
 Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2015
01.09.2015
15Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváLokálny koordinátor
01.10.2020
30.09.2023
16 Udržateľnosť malých rodinných fariemP. Rovný
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2018
31.08.2021
17
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.11.2019
14.11.2022
18 Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakovP. Rovný
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201031.12.2010
19 Vytvorenie agroobchodných centier v JordánskuErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
01.01.2019
31.12.2021
20
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
01.02.2019
21
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.01.2019
14.01.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý