Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Chief official - Department of Marketing and Trade (FEM)
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Comparison of farm size calculation in plant production in the conditions of the Slovak and Czech Republic
Rovný, Patrik -- Dobák, Dušan -- Evteeva, Tatiana Borisovna -- Plachý, Marek
Comparison of farm size calculation in plant production in the conditions of the Slovak and Czech Republic. In Ekonomìka ta upravlìnnâ APK. 10, 1 (2019), p. 42--49. ISSN 2310-9262.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
2.Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak republic and the Russian federation
Evteeva, Tatiana Borisovna -- Guziy, Snezhanna -- Rovný, Patrik
Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak republic and the Russian federation. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, p. 151. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
3.Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak Republic and the Russian Federation
Evteeva, Tatiana Borisovna -- Guziy, Snezhanna -- Rovný, Patrik
Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak Republic and the Russian Federation. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, p. 274--280. ISBN 978-963-269-882-3.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
4.Farm as a form of small agricultural business in Russia: advantages and disdvantages
Evteeva, Tatiana Borisovna -- Rovný, Patrik -- Petriľák, Marek
Farm as a form of small agricultural business in Russia: advantages and disdvantages. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. 7, 2 (2019), p. 53--62. ISSN 2336-2952.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
5.Some aspects of management of domestic processing and cultivation - some kinds of vegetable and their storage in domestic conditions
Rovný, Patrik -- Bodnár, Oršolya
Z aspektov manažmentu domáceho spotrebiteľského a pestovateľského prostredia - k niektorým druhom zeleniny a k ich skladovaniu v domácich podmienkach = Some aspects of management of domestic processing and cultivation - some kinds of vegetable and their storage in domestic conditions. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 11--14. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
6.60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.