Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Identification number: 1485
University e-mail: milan.margetin [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

     
Lesson
     
Projects
     
     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Avuková
Vplyv prostredia na odchov Kozorožca kaukazského v ZOO Olomouc.
April 2015
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bakoš
Analýza ozdravovacieho programu v chove oviec zameraného na scrapie
April 2014
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Bakoš
Infekčné ochorenia v chove oviec s dôrazom na nákazlivú hnilobu paznechtov a mastititídy.
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Bánovčinová
Analýza intenzity rastu jahniat plemena cigája do odstavu a po odstave
April 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Bartáková
Porovnanie spektra mastných kyselín mäsa ľahkých a ťažkých jatočných jahniat
April 2018Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Bečárová
Analýza rastových schopností jahniat vo vzťahu k ich správaniu počas umelého odchovu.
April 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Bečárová
Etologické aspekty odchovu jahniat
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Bičej
Komplexné zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena romney marsh z chovu Agro Merník
April 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Borovičková
Zhodnotenie úžitkových a reprodukčných parametrov oviec plemena slovenská dojná ovca v chove Predmier - Súľov
May 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Brťková
Intenzita rastu jahniat dojných plemien oviec pri troch spôsoch odchovu
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Burian
Predpôrodné a popôrodné správanie matiek - prvôstok a ich jahniat v pôrodnom koterci.
April 2015Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Burian
Správanie bahníc a ich jahniat počas bahnenia a odchovu
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Burianová
Predpôrodné a popôrodné správanie starších matieka ich jahniat v pôrodnom koterci.
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Burianová
Správanie kôz a ich kozliat počas kotenia a odchovu
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Bútová
Vývoj stavov, úžitkových a reprodukčných parametrov oviec plemena cigája
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Drienovská
Požiadavky na welfare dojných oviec počas bahnenia a odchovu jahniat
April 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Gluchová
Ovčie mlieko, výrobky z ovčieho mlieka a ich vplyv na konzumentov
May 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Gluchová
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Godušová
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov bielej krátkosrstej kozy chovanej na Slovensku
April 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Gulková
Ovčie mlieko a faktory ovplyvňujúce jeho kvalitu
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Hogh
Ekonomické aspekty chovu dojných oviec
April 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Hogh
Zhodnotenie základných produkčných a ekonomických ukazovateľov dojných oviec a ich vplyv na rentabilitu vybraného chovu
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Holická
Dojiteľnosť, kvalita mlieka a zdravotný stav vemena bahníc plemena cigája, zošľachtená valaška a lacaune
April 2019
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Holická
Požiadavky na welfare dojných a nedojných oviec
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Horečná, PhD.
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu
September 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Chalaničová
Chov oviec vo vzťahu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu
May 2011
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Chalaničová
Produkčná a mimoprodukčná funkcia lacaunských oviec šľachtiteľského chovu SHR Jaroslava Roziaka
May 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chrastinová
Vplyv skrmovania zmesi obohatenej o slnečnicový a ľanový olej na kvalitu mliečnych jahniat
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Chrastinová
Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich úžitkové a reprodukčné parametre
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Janíček, PhD.
Komplexná analýza jatočnej kvality a kvality mäsa jahniat plemena cigája a zošľachtená valaška.
April 2015
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Martin Janíček, PhD.
Kvalita mäsa a intramuskulárneho tuku jatočných jahniat kŕmených s prídavkom slnečnicového a ľanového oleja
September 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Janíček, PhD.
Posudzovanie kvality jatočných jahniat vo svetle najnovších poznatkov
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lýdia Jendreková
Starostlivosť o kozy počas gravidity a racionálne spôsoby odchovu kozliat
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lýdia Jendreková
Vplyv vybraných negenetických faktorov na intenzitu rastu kozliat
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Jurčišin
Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov cigájskych oviec šľachtiteľského chovu Agro Raslavice, s.r.o.
April 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kaločaiová
Faktory ovplyvňujúce kvalitu ovčieho mlieka
May 2015
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Kermietová
Jatočná kvalita a kvalita mäsa a tuku ľahkých jatočných jahniat
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miriama Kermietová
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec východofrízskeho plemena a plemena lacaune chovaných na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kmeť
Nákazlivá hniloba paznechtov oviec vo svetle najnovších poznatkov
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Konturová
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov cigájskych oviec šľachtiteľského chovu Agro Raslavice, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Konturová
Komplexná analýza kvality jatočných jahniat plemena suffolk.
April 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Kováčiková
Analýza úžitkových a reprodukčných parametrov oviec plemena zošľachtená valaška zo šľachtiteľského chovu PD Liptovské Revúce
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Kováčiková
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena zošľachtená valaška šľachtiteľského chovu PD Liptovské Revúce
May 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jitka Kubalová
Faktory ovplyvňujúce výsledky odchovu jahniat dojných a nedojných oviec
May 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jitka Kubalová
Vplyv spôsobu odchovu a vybraných negenetických faktorov na intenzitu rastu jahniat do odstavu
April 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lizáková
Analýza reprodukčnch parametrov bahníc a intenzity rastu jahniat plemena suffolk zo šľachtiteľského chovu Agrifarm Driečna
April 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Luptáková, PhD.
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého odchovu
May 2016
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. David Magna
Chov oviec plemena valaška na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Majdanová
Chov vybraných druhov párnokopytníkov a nepárnokopytníkov v zoologickej záhrade Bojnice
May 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Majdanová
POROVNANIE CHOVU VYBRANÝCH DRUHOV PÁRNOKOPYTNÍKOV A NEPÁRNOKOPYTNÍKOV V ZOOLOGICKEJ ZÁHRADE BOJNICE A BRNO
April 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Matúšek
Fenotypová a genetická analýza syntetickej populácie slovenskej dojnej ovce z chovu Asik, s.r.o. Žilina-Zástranie
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Matúšek
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných parametrov oviec nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce z chovu Asik Žilina-Zástranie
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Agnesa Mihályová
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov búrskych kôz z chovu IstroAgra s.r.o.
April 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Edita Miklášová
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec zo šľachtiteľského chovu oviec Agrospol Hradová, s.r.o. Tisovec
May 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Milanová
Závislosť produkcie mlieka bahníc od klimatických podmienok počas laktácie na PPD Liptovská Teplička
May 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Repkovský
Vybrané jatočné ukazovatele a kvalita mäsa a tuku jahniat z pastevného výkrmu
April 2019Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Richtárechová
Chov nosorožcov čiernych (Diceros bicornis) v ZOO Dvůr Králové
April 2019
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Rudická
Chov lám a alpák vo svetle najnovších poznatkov.
May 2012
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Sýkora
Ovčie mlieko a syry a faktory ovplyvňujúce ich kvalitu
May 2015
Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Daniel Sýkora
Vplyv výživy na jatočnú hodnotu a kvalitu mäsa ľahkých jatočných jahniat
April 2017Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Šimko
Kozie mlieko a jeho význam z hľadiska racionálnej výživy
May 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Šoošová
Jatočná hodnota a kvalita mäsa jahniat plemena zošľachtená valaška
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Šúkala
Jatočné ukazovatele a kvalita mäsa a intramuskulárneho tuku jahniat plemena cigája a suffolk
April 2016
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Šúkala
Výkrmové, jatočné ukazovatele a kvalita mäsa a tuku jahniat produkovaných na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Šúkalová
Analýza vplyvu vybraných genetických a negenetických faktorov na produkčné a reprodukčné ukazovatele dojných oviec z chovu PD Predmier.
April 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Šúkalová
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena zošľachtená valaška v šľachtiteľskom chove PD Predmier - Súľov
May 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Anna Šumerajová
Vplyv vybraných genetických a negenetických faktorov na zmeny v obsahu laktózy oviec a kôz v priebehu laktácie
April 2021
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Teličáková
Chov a etologické pozorovanie tapírov čabrakových (Tapirus indicus) v ZOO Zlín - Lešná
April 2017
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Tomáš
Anglonúbijské kozy - analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov kôz chovaných na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Tomáš
Vplyv vybraných negenetických faktorov na produkčné a reprodukčné ukazovatele anglonubijských kôz
April 2020Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Antónia Vnenčáková
Analýza zdraviu prospešných a esenciálnych mastných kyselín ovčieho mlieka
April 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lucia Vojvodová, DiS.
Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena zošľachtená valaška z chovu AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček
April 2022
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Vojvodová, DiS.
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných parametrov oviec v šľachtiteľskom chove plemena zošľachtená valaška AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček
May 2018
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Volna
Jatočná hodnota a kvalita mäsa ťažkých jatočných jahniat z pastevného výkrmu
May 2020
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Volna
Jatočná kvalita a kvalita mäsa jahniat v závislosti od plemena a rôznych systémov chovu
May 2018
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vozárová
Analýza výsledkov reprodukcie bahníc z mimosezónneho pripúšťania v RD Hron Slovenská Ľupča
April 2017Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Vozárová
Faktory ovplyvňujúce reprodukčné parametre oviec
May 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Weissová
Jatočná kvalita a kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat
May 2013
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Weissová
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena zošľachtená valaška zo šľachtiteľského chovu PD Važec
May 2011
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Židková
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce na Účelovom hospodárstve NPPC-VÚŽV v Trenčianskej Teplej
May 2015
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Židková
Genetická a fenotypová analýza slovenskej dojnej ovce z chovu NPPC-VÚŽV Trenčianska Teplá
April 2017Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Žilíková
Analýza úžitkovosti špecializovaných mäsových a mliekových plemien oviec zo šľachtiteľského chovu Keľo a synovia, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Žilíková
Jatočná kvalita a kvalita mäsa ťažkých jatočných jahniat plemena berrichon du Cher a suffolk z polointenzívneho odchovu
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress