Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identification number: 1487
University e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marieta Ballová
Postavenie ovocia vo výžive človeka
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bardiovská
Chlieb a jeho postavenie vo výžive ľudí
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Bardiovská
Kritéria pri nákupe chleba a pečiva vybranej skupiny populácie
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Blahová
Sledovanie informovanosti a vedomostí o prídavných látkach v potravinách vo vybranej skupine spotrebiteľov
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Blažová
Zhodnotenie úrovne stravovania a vybraných rizikových faktorov na vznik a priebeh ochorenia DM 2. typu
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Botíková
Úloha antioxidantov v prevencii onkologických ochorení
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Bujtár
Sledovanie príjmu fytochemických látok žiakmi staršieho školského veku a seniormi vo vybranom regióne SR
April 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Cvašková
Sledovanie vplyvu preventabilných rizikových faktorov na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka vo vybranej populácii
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Cvašková
Vplyv vybraných rizikových faktorov na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Čierna
Vedomosti generácie v produktívnom veku o vplyve stravovania a životného štýlu na vznik diabetes mellitus 2. typu
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Daubnerová
Cielený skríning rizikových faktorov v prevencii kardiovaskulárnych chorôb
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Daubnerová
Cholesterol ako významný rizikový faktor KVCH
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Divékyová
Hypertenzia ako významný rizikový faktor chronických ochorení neinfekčného pôvodu
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Divékyová
Sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov hypertenzie vo vybranej populácii
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Dolník
Aktuálne trendy vo výžive detí školského veku
April 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Dolník
Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej skupine žien
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Dostálová
Protektívny účinok vlákniny na zdravotný stav vybranej skupiny populácie SR
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Durdiaková
Sledovanie výživového správania žien počas gravidity
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Durdiaková
Vplyv výživového správania matky na prenatálny vývoj plodu
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sabína Ďurovcová
Antinutričné látky
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Džalajová
Správna výživa ako súčasť životného štýlu
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Džalajová
Výskyt obezity vo vybranej populácii Prešovského kraja
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Elek
Vysoký krvný tlak a cholesterol a ich uplatnenie pri vzniku KVCH vo vybranej populácii
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marcela Frívalská
Výživa a kardkovaskulárne choroby
April 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Frívalská
Výživové paradoxy a kardiovaskulárne ochorenia
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gúcka
Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej populácii
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Haberlandová
Prevalencia hodnôt vysokého krvného tlaku vo vybranej populácii
April 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Haberlandová
Vysoký krvný tlak ako významný rizikový faktor KVCH
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Hanková
Cholesterol ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Hanková
Vplyv konzumácie ovocnej šťavy na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Holovičová, PhD.
Účinok antioxidantov ovocných štiav na vybrané biochemické parametre krvi
September 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petronela Hriagyelová
Výživa a ochorenia gastrointestinálneho traktu
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Jakubíková
Metabolické dôsledky spánkovej deprivácie
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Jakubíková
Postavenie výživy v prevencii a liečbe vybraných ochorení nervového systému
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Jančichová
Hodnotenie príjmu vybraných minerálnych látok a odhad zdravotných rizík v populácii premenopauzálnych žien
April 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kristína Jančichová
Stravovacie návyky a fyzická aktivita ako predpoklad regulácie telesného zloženia a rizika obezity detí a adolescentov vo veku 10 – 18 rokov (denná forma)
September 2022Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Jančichová
Význam stopových prvkov vo výžive ľudí
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Jančovič
Frekvencia konzumácie bravčového mäsa vo vybranej populácii ľudí
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Jarábková
Antioxidanty a ich vplyv na ľudský organizmus
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Jarábková
Poruchy príjmu potravy
April 2021Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Javro
Sledovanie úrovne výživy vybraných futbalových klubov vo fáze regenerácie
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roxana Jesková
Stévia ako prírodná alternatíva cukru a sladidiel
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roxana Jesková
Vplyv celiakie na kvalitu života vybranej skupiny celiatikov
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Jurášová
Príjem vybraných vitamínov v sledovanej skupine študentov VŠ
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kadlečíková
Hodnotenie kvality vybraných druhov sušených mliek a frekvencie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov
August 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kadlečíková
Vitamín C a jeho význam vo výžive ľudí
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Daša Katreníková
Moderné trendy v gastronómii a hotelierstve na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kijovská
Príjem vitamínu D u pacientov so sklerózou multiplex
April 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Kijovská
Účinky aloe vera na ľudský organizmus
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kmeťová
Vplyv fyzickej aktivity a spôsobu stravovania na zdravotný stav vybranej skupiny žien
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Konvičková
Pozitívne a negatívne aspekty tukov vo výžive
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Košianová
Frekvencia konzumácie včelích produktov vo vybranej populácii
April 2021Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Košianová
Včelie produkty a ich účinky na zdravie človeka
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Krajčiová
Sledovanie úrovne edukácie v oblasti stravovania pacientov s diabetes mellitus 1. typu
April 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klaudia Krištofová
Hodnotenie frekvencie rizikových faktorov osteoporózy vo vybranej populácii žien
April 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Krištofová
Obilniny a cestoviny vo výžive ľudí
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Ľachká
Pitný režim a jeho význam pre správne fungovanie organizmu
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Ľachká
Sledovanie úrovne a kvality pitného režimu v skupine starších žiakov
April 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lujza Laššová
Prevalencia obezity a jej riziká
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Leckéšiová
Alergia na mlieko a laktózová intolerancia
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Leckéšiová
Sledovanie frekvencie výskytu alergie na mlieko a laktózovej intolerancie vo vybranej populácii
April 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Petra Lesňáková
Stravovacie návyky u detí v predškolskom veku
April 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Leváková, PhD.
Postavenie výživy v prevencii a liečbe chronických venóznych ochorení dolných končatín
May 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ksenija Lončar
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
May 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Majtán
Alkohol ako rizikový faktor životného štýlu
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Majtán
Vzťah vybraných skupín adolescentov k alkoholu
April 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Malý
Tuky a tepelné spracovanie potravy
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Maruničová
Epidemiologická charakteristika obezity a jej prevalencia
April 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Maruničová
Prevalencia obezity detí vybraných základných škôl Košíc a okolia
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Matejičková
Frekvencia konzumácie medu a včelích produktov vo vybranej populácii
April 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Matejičková
Liečivé účinky propolisu
April 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Mgr. Lucia Mečiarová
Vplyv regulovanej výživy na telesné zloženie vybranej skupiny žien
September 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Antioxidačný potenciál vybraných druhov liečivých rastlín
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Obsah polyfenolov a antioxidačná aktivita tokajských vín a esencií
April 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Telesné zloženie a lipoproteínový profil ako prediktory nutričného stavu mladých žien. Denná forma
September 2020Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Využitie viniča hroznového (Vitis vinifera L.) ako zdroja polyfenolov v prevencii a podpornej terapii KVCH
April 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Mikel
Hodnotenie úrovne stravovania vo vybranej skupine diabetikov
April 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Mikel
Inzulínová rezistencia a citlivosť na inzulín
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mikoláš
Červené druhy mäsa a ich význam vo výžive ľudí
May 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikoláš
Sledovanie frekvencie konzumácie červených druhov mäsa vo vybranej populácii
April 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Svetlana Milanov
Postavenie ovocia vo výžive ľudí
May 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Svetlana Milanov
Sledovanie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
April 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karina Mišatová
Stravovanie a výživou podmienené ochorenia
May 2020Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žofia Miškovová
Vedomosti generácie stredného veku o vpyve stravovania a životného štýlu na vznik hypertenzie
April 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Nemčoková
Postavenie stravovania pri celiakii
April 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Nemčoková
Stravovanie pri celiakii
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ingrid Ondrušíková
Rizikové faktory životného štýlu a diabetes mellitus 2. typu
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiána Orendášová
Vplyv výživy na kvalitu života v starobe
May 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Filip Pajpach
Stravovacie návyky vybranej skupiny populácie vo vzťahu k ich zdravotnému stavu
April 2020Displaying the final thesis
90.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Viliam Paksi
Význam výživy v prevencii a podpornej liečbe pri diabetes mellitus 2. typu
May 2020Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Paučová
Sledovanie výskytu vybraných rizikových faktorov u detí školského veku
April 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lenka Predná, PhD.
Antioxidačný potenciál vybraných druhov ovocia spracovaných rôznymi technológiami a ich uplatnenie vo výžive
June 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Predná, PhD.
Sledovanie vplyvu výživy a hormonálnej terapie na vznik rakoviny prsníka
April 2012Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Pšenková, PhD.
Význam jódu vo výžive ľudí a jeho vplyv na funkciu štítnej žľazy
May 2013Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Sedláková
Histamínová intolerancia
May 2020Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Sisková
Základné živiny vo výžive detí
May 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Sivok
Frekvencia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov vo vybranej populácii 30-40 ročných ľudí
April 2011Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Patrícia Soveľová
Nadhmotnosť a obezita a ich podiel pri vzniku nešpecifických bolestí lumbálnej chrbtice
April 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Sťahuliak
Zmena telesnej stavby vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity u detí
April 2018Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Staňová
Výživa ako podporný prostriedok pri liečbe ochorenia diabetes mellitus 1. typu
May 2015Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lea Straková
Problémy v stravovaní školskej mládeže
May 2014Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lea Straková
Úroveň stravovania školskej mladeže na Spiši
April 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Súľovcová
Sledovanie výskytu rizikových faktorov obezity vo vybranej populácii
April 2017Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Svoreňová
Výskyt laktózovej neznášanlivosti vo vybranej populácii Oravského regiónu
April 2019Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Svoreňová
Význam ovocia a zeleniny v prevencii onkologických ochorení
May 2016Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Šagátová
Fajčenie ako rizikový faktor životného štýlu
May 2011Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Šagátová
Sledovanie prevalencie fajčenia vo vybranej populácii adolescentov
April 2013Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Šikulová
Hodnotenie stravovacích návykov vybranej skupiny diabetikov
April 2015Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Šikulová
Zhodnotenie vybraných rizikových faktorov diabetes mellitus 2. typu
May 2013Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lívia Škriniarová
Postavenie strukovín vo výžive ľudí
May 2014Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lívia Škriniarová
Zhodnotenie úrovne stravovania ľudí pravidelne navštevujúcich fitnescentrum
April 2016Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Šoltés
Sledovanie frekvencie konzumácie drobného ovocia vo vybranej populácii ľudí
April 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Šufliarska
Aktálne trendy vo výžive detí v predškolskom veku
May 2013Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šulík
Postavenie zeleniny vo výžive ľudí
May 2014Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Uharčeková
Analýza vedomostí a návykov hygieny ústnej dutiny a prevencie zubného kazu vo vybranej populácii banskobystrického kraja
April 2015Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Uharčeková
Vplyv výživy na tvorbu zubného kazu a možnosti prevencie
May 2013Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Uhrinová
Vplyv konzumácie čučoriedok na hladinu cholesterolu, krvný tlak a index telesnej hmotnosti
April 2011Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Valovičová
Hodnotenie kvality vybraných druhov múk
April 2014Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Valovičová
Súčasné aspekty vo výžive detí
May 2012Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hedviga Vašková
Vplyv vybraných rizikových faktorov na KVCH
May 2016Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hedviga Vašková
Zmena antropometrických parametrov žien vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity
April 2018Displaying the final thesis
122.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Roland Vávra
Fast food verzus Slow food
May 2020Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Veladiová
Diéta pri ulceróznej kolitíde a Crohnovej chorobe
April 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Veronika Veladiová
Ulcerózna kolitída a možnosti podpornej liečby výživou
May 2015Displaying the final thesis
125.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Virág
Frekvencia konzumácie probiotík vo vybranej populácii
April 2021Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Virág
Vplyv probiotík na ľudský organizmus pri perorálnom podaní
May 2019Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vojteková
Vývoj epidemiologickej situácie onkologických ochorení na Sovensku
April 2011Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Vrtáková
Poruchy príjmu potravy a informovanosť študentov SPU v Nitre o danej problematike
April 2019Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Vrtáková
Psychologické aspekty výživy
May 2017Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Zvardoňová
Prevalencia obezity detí vybraných základných škôl Bratislavského kraja
April 2013Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Žofčík
Káva a jej vplyv na zdravie
May 2019Displaying the final thesis
132.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Žofčík
Konzumácia kávy, riziká a benefity vo vzťahu k zdraviu človeka
April 2021Displaying the final thesis
133.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Žolnová
Význam primárnej prevencie vybraných onkologických ochorení
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress