Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identifikačné číslo: 1487
Univerzitný e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marieta Ballová
Postavenie ovocia vo výžive človeka
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Bardiovská
Chlieb a jeho postavenie vo výžive ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Bardiovská
Kritéria pri nákupe chleba a pečiva vybranej skupiny populácie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Blahová
Sledovanie informovanosti a vedomostí o prídavných látkach v potravinách vo vybranej skupine spotrebiteľov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Blažová
Zhodnotenie úrovne stravovania a vybraných rizikových faktorov na vznik a priebeh ochorenia DM 2. typu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Botíková
Úloha antioxidantov v prevencii onkologických ochorení
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Bujtár
Sledovanie príjmu fytochemických látok žiakmi staršieho školského veku a seniormi vo vybranom regióne SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Cvašková
Sledovanie vplyvu preventabilných rizikových faktorov na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka vo vybranej populácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Cvašková
Vplyv vybraných rizikových faktorov na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Čierna
Vedomosti generácie v produktívnom veku o vplyve stravovania a životného štýlu na vznik diabetes mellitus 2. typu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Daubnerová
Cielený skríning rizikových faktorov v prevencii kardiovaskulárnych chorôb
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Daubnerová
Cholesterol ako významný rizikový faktor KVCH
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Divékyová
Hypertenzia ako významný rizikový faktor chronických ochorení neinfekčného pôvodu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Divékyová
Sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov hypertenzie vo vybranej populácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Dolník
Aktuálne trendy vo výžive detí školského veku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Dolník
Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej skupine žien
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Dostálová
Protektívny účinok vlákniny na zdravotný stav vybranej skupiny populácie SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Durdiaková
Sledovanie výživového správania žien počas gravidity
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Durdiaková
Vplyv výživového správania matky na prenatálny vývoj plodu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Sabína Ďurovcová
Antinutričné látky
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Džalajová
Správna výživa ako súčasť životného štýlu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Džalajová
Výskyt obezity vo vybranej populácii Prešovského kraja
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Elek
Vysoký krvný tlak a cholesterol a ich uplatnenie pri vzniku KVCH vo vybranej populácii
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marcela Frívalská
Výživa a kardkovaskulárne choroby
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Frívalská
Výživové paradoxy a kardiovaskulárne ochorenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Gúcka
Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej populácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Haberlandová
Prevalencia hodnôt vysokého krvného tlaku vo vybranej populácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Haberlandová
Vysoký krvný tlak ako významný rizikový faktor KVCH
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Hanková
Cholesterol ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Hanková
Vplyv konzumácie ovocnej šťavy na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Holovičová, PhD.
Účinok antioxidantov ovocných štiav na vybrané biochemické parametre krvi
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Petronela Hriagyelová
Výživa a ochorenia gastrointestinálneho traktu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Jakubíková
Metabolické dôsledky spánkovej deprivácie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Jakubíková
Postavenie výživy v prevencii a liečbe vybraných ochorení nervového systému
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Jančichová
Hodnotenie príjmu vybraných minerálnych látok a odhad zdravotných rizík v populácii premenopauzálnych žien
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Kristína Jančichová
Stravovacie návyky a fyzická aktivita ako predpoklad regulácie telesného zloženia a rizika obezity detí a adolescentov vo veku 10 – 18 rokov (denná forma)
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Jančichová
Význam stopových prvkov vo výžive ľudí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Jančovič
Frekvencia konzumácie bravčového mäsa vo vybranej populácii ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Jarábková
Antioxidanty a ich vplyv na ľudský organizmus
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Jarábková
Poruchy príjmu potravy
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libor Javro
Sledovanie úrovne výživy vybraných futbalových klubov vo fáze regenerácie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roxana Jesková
Stévia ako prírodná alternatíva cukru a sladidiel
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roxana Jesková
Vplyv celiakie na kvalitu života vybranej skupiny celiatikov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Jurášová
Príjem vybraných vitamínov v sledovanej skupine študentov VŠ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kadlečíková
Hodnotenie kvality vybraných druhov sušených mliek a frekvencie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kadlečíková
Vitamín C a jeho význam vo výžive ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Daša Katreníková
Moderné trendy v gastronómii a hotelierstve na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kijovská
Príjem vitamínu D u pacientov so sklerózou multiplex
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Kijovská
Účinky aloe vera na ľudský organizmus
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kmeťová
Vplyv fyzickej aktivity a spôsobu stravovania na zdravotný stav vybranej skupiny žien
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Konvičková
Pozitívne a negatívne aspekty tukov vo výžive
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Košianová
Frekvencia konzumácie včelích produktov vo vybranej populácii
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Košianová
Včelie produkty a ich účinky na zdravie človeka
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Krajčiová
Sledovanie úrovne edukácie v oblasti stravovania pacientov s diabetes mellitus 1. typu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Klaudia Krištofová
Hodnotenie frekvencie rizikových faktorov osteoporózy vo vybranej populácii žien
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Krištofová
Obilniny a cestoviny vo výžive ľudí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Ľachká
Pitný režim a jeho význam pre správne fungovanie organizmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Ľachká
Sledovanie úrovne a kvality pitného režimu v skupine starších žiakov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lujza Laššová
Prevalencia obezity a jej riziká
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Leckéšiová
Alergia na mlieko a laktózová intolerancia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Leckéšiová
Sledovanie frekvencie výskytu alergie na mlieko a laktózovej intolerancie vo vybranej populácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Lesňáková
Stravovacie návyky u detí v predškolskom veku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Leváková, PhD.
Postavenie výživy v prevencii a liečbe chronických venóznych ochorení dolných končatín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ksenija Lončar
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Majtán
Alkohol ako rizikový faktor životného štýlu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Majtán
Vzťah vybraných skupín adolescentov k alkoholu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Malý
Tuky a tepelné spracovanie potravy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Maruničová
Epidemiologická charakteristika obezity a jej prevalencia
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Maruničová
Prevalencia obezity detí vybraných základných škôl Košíc a okolia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Matejičková
Frekvencia konzumácie medu a včelích produktov vo vybranej populácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Matejičková
Liečivé účinky propolisu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Mgr. Lucia Mečiarová
Vplyv regulovanej výživy na telesné zloženie vybranej skupiny žien
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Antioxidačný potenciál vybraných druhov liečivých rastlín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Obsah polyfenolov a antioxidačná aktivita tokajských vín a esencií
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Telesné zloženie a lipoproteínový profil ako prediktory nutričného stavu mladých žien. Denná forma
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD.
Využitie viniča hroznového (Vitis vinifera L.) ako zdroja polyfenolov v prevencii a podpornej terapii KVCH
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Mikel
Hodnotenie úrovne stravovania vo vybranej skupine diabetikov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Mikel
Inzulínová rezistencia a citlivosť na inzulín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Mikoláš
Červené druhy mäsa a ich význam vo výžive ľudí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mikoláš
Sledovanie frekvencie konzumácie červených druhov mäsa vo vybranej populácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Svetlana Milanov
Postavenie ovocia vo výžive ľudí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Svetlana Milanov
Sledovanie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karina Mišatová
Stravovanie a výživou podmienené ochorenia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žofia Miškovová
Vedomosti generácie stredného veku o vpyve stravovania a životného štýlu na vznik hypertenzie
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Nemčoková
Postavenie stravovania pri celiakii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Nemčoková
Stravovanie pri celiakii
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ingrid Ondrušíková
Rizikové faktory životného štýlu a diabetes mellitus 2. typu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bibiána Orendášová
Vplyv výživy na kvalitu života v starobe
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Pajpach
Stravovacie návyky vybranej skupiny populácie vo vzťahu k ich zdravotnému stavu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viliam Paksi
Význam výživy v prevencii a podpornej liečbe pri diabetes mellitus 2. typu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Paučová
Sledovanie výskytu vybraných rizikových faktorov u detí školského veku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Predná, PhD.
Antioxidačný potenciál vybraných druhov ovocia spracovaných rôznymi technológiami a ich uplatnenie vo výžive
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Predná, PhD.
Sledovanie vplyvu výživy a hormonálnej terapie na vznik rakoviny prsníka
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Pšenková, PhD.
Význam jódu vo výžive ľudí a jeho vplyv na funkciu štítnej žľazy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Sedláková
Histamínová intolerancia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Sisková
Základné živiny vo výžive detí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Sivok
Frekvencia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov vo vybranej populácii 30-40 ročných ľudí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Patrícia Soveľová
Nadhmotnosť a obezita a ich podiel pri vzniku nešpecifických bolestí lumbálnej chrbtice
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Hanka Srnková
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Sťahuliak
Zmena telesnej stavby vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity u detí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lenka Staňová
Výživa ako podporný prostriedok pri liečbe ochorenia diabetes mellitus 1. typu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lea Straková
Problémy v stravovaní školskej mládeže
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lea Straková
Úroveň stravovania školskej mladeže na Spiši
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Súľovcová
Sledovanie výskytu rizikových faktorov obezity vo vybranej populácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Svoreňová
Výskyt laktózovej neznášanlivosti vo vybranej populácii Oravského regiónu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Svoreňová
Význam ovocia a zeleniny v prevencii onkologických ochorení
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Šagátová
Fajčenie ako rizikový faktor životného štýlu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Šagátová
Sledovanie prevalencie fajčenia vo vybranej populácii adolescentov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Šikulová
Hodnotenie stravovacích návykov vybranej skupiny diabetikov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Šikulová
Zhodnotenie vybraných rizikových faktorov diabetes mellitus 2. typu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Škriniarová
Postavenie strukovín vo výžive ľudí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Škriniarová
Zhodnotenie úrovne stravovania ľudí pravidelne navštevujúcich fitnescentrum
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Šoltés
Sledovanie frekvencie konzumácie drobného ovocia vo vybranej populácii ľudí
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Šufliarska
Aktálne trendy vo výžive detí v predškolskom veku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Šulík
Postavenie zeleniny vo výžive ľudí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Uharčeková
Analýza vedomostí a návykov hygieny ústnej dutiny a prevencie zubného kazu vo vybranej populácii banskobystrického kraja
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Uharčeková
Vplyv výživy na tvorbu zubného kazu a možnosti prevencie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Uhrinová
Vplyv konzumácie čučoriedok na hladinu cholesterolu, krvný tlak a index telesnej hmotnosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Valovičová
Hodnotenie kvality vybraných druhov múk
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Valovičová
Súčasné aspekty vo výžive detí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hedviga Vašková
Vplyv vybraných rizikových faktorov na KVCH
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hedviga Vašková
Zmena antropometrických parametrov žien vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Roland Vávra
Spôsoby stravovania a jeho vplyv na zdravie človeka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Veladiová
Diéta pri ulceróznej kolitíde a Crohnovej chorobe
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Veronika Veladiová
Ulcerózna kolitída a možnosti podpornej liečby výživou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Virág
Frekvencia konzumácie probiotík vo vybranej populácii
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Virág
Vplyv probiotík na ľudský organizmus pri perorálnom podaní
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vojteková
Vývoj epidemiologickej situácie onkologických ochorení na Sovensku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vrtáková
Poruchy príjmu potravy a informovanosť študentov SPU v Nitre o danej problematike
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Vrtáková
Psychologické aspekty výživy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Zvardoňová
Prevalencia obezity detí vybraných základných škôl Bratislavského kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Žofčík
Káva a jej vplyv na zdravie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Žofčík
Konzumácia kávy, riziká a benefity vo vzťahu k zdraviu človeka
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lenka Žolnová
Význam primárnej prevencie vybraných onkologických ochorení
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná