Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identification number: 1487
University e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure TechnologyM. HabánováBilateral cooperationsupervisor01/01/201612/31/2017
2 Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health ProtectionM. HabánováVEGAgarant01/01/201012/31/2011
3 Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population healthM. HabánováVEGAgarant01/01/201412/31/2016
4 Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidítM. HabánováOP Výskum a inováciesupervisor09/01/201908/31/2023
5 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová ŠramkováKEGAriešiteľ01/01/201212/31/2014
6 Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practiceM. HabánováKEGAgarant01/01/201712/31/2019
7 Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practiceJ. MrázováKEGAriešiteľ01/01/201912/31/2021
8 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachK. Fatrcová ŠramkováKEGAriešiteľ01/01/201012/31/2011
9 Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapyM. HabánováHorizontsupervisor01/01/201806/07/2018
10 Quantitative determination of biologically active substances with the cardioprotective action in small berriesM. HabánováVEGAsupervisor01/01/201812/31/2021
11 The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resourcesM. HabánováKEGAgarant01/01/201612/20/2016
12 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdrojelektor08/19/201307/31/2015
13 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachP. ChleboKEGAriešiteľ01/01/200712/31/2009
14 Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výrobyA. TrakovickáAPVTriešiteľ10/01/200212/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected