Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identifikačné číslo: 1487
Univerzitný e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 

     Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
          
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2016
31.12.2017
2
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
3 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácieVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201431.12.2016
4
 Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
M. Habánová
OP Výskum a inovácie
garant
01.09.2019
31.08.2023
5 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
6J. MrázováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2019
31.12.2021
7 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachK. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201031.12.2011
8
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201831.12.2021
9
 Programovanie výživy novorodencov za účelom redukcie epidémie obezity u školopovinných detí prostredníctvom individuálne prispôsobenej racionálnej kognitívno-behaviorálnej terapie
M. HabánováHorizont 2020garant
01.01.2018
07.06.2018
10
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.201331.07.2015
11 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.200731.12.2009
12APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVriešiteľ
01.10.2002
31.12.2005
13
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov
M. Habánová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
20.12.2016
14
 Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe
M. Habánová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý