Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identifikačné číslo: 1487
Univerzitný e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Mečiarová, Lucia
Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 77--83. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
2.Comparison of different methods of the assessment of body composition
Chlebová, Zuzana -- Chlebo, Peter -- Schwarzová, Marianna -- Habánová, Marta -- Magula, Daniel
Comparison of different methods of the assessment of body composition.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 37. ISBN 978-80-552-1905-9. URL: https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/proceedings-of-abstracts-2016.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
3.Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women
Gažarová, Martina -- Mečiarová, Lucia -- Kopčeková, Jana -- Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Bronkowska, Monika
Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 69, 3 (2018), s. 257--266. ISSN 0035-7715.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Konzumácia mäsa a jeho vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Habánová, Marta -- Vozárová, Denisa
Konzumácia mäsa a jeho vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 200--206. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
5.Konzumácia sladkostí a fast-food výrobkov a ich vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu: Consumption of the sweets and fast-food products and theirs impact on lipid profile in patients with infarct myocard
Vozárová, Denisa -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Habánová, Marta
Konzumácia sladkostí a fast-food výrobkov a ich vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu: Consumption of the sweets and fast-food products and theirs impact on lipid profile in patients with infarct myocard.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 208--212. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
6.Kvantitatívno-kvalitatívna analýza obsahových látok vybraných liečivých rastlín: Quantitative-qualitative analysis of substances content of selected medicinal plants
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Ražná, Katarína -- Kobida, Ľubomír -- Kozáčiková Ivana,
Kvantitatívno-kvalitatívna analýza obsahových látok vybraných liečivých rastlín: Quantitative-qualitative analysis of substances content of selected medicinal plants. In GAŽAROVÁ, M. -- CHLEBOVÁ, Z. -- HOLOVIČOVÁ, M. Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 61--65. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Miniatlas liečivých rastlín 53: borovicovité (Pinaceae)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 53: borovicovité (Pinaceae). In Liečivé rastliny. 55, 4 (2018), s. 141--144. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
8.Monitoring rizikových faktorov u pacientov hospitalizovaných v kardiocentre Nitra: Monitoring the risk factors of patients hospitalized in cardiocenter Nitra
Mrázová, Jana -- Pospišilová, Slavomíra -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta
Monitoring rizikových faktorov u pacientov hospitalizovaných v kardiocentre Nitra: Monitoring the risk factors of patients hospitalized in cardiocenter Nitra.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 138--143. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Perspectives of small-and large-scale cultivation of medicinal, aromatic and spice plants in Slovakia
Šalamon, Ivan -- Habán, Miroslav -- Otepka, Pavol -- Habánová, Marta
Perspectives of small-and large-scale cultivation of medicinal, aromatic and spice plants in Slovakia. In Medicinal Plants. 10, 4 (2018), s. 261--267. ISSN 0975-4261.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
10.Plánovitosť, nutričné správanie a hmotnostné zmeny žien v období gravidity: Pregnancy planning, nutritional behavior and weight changes in women during pregnancy
Gažarová, Martina -- Vinczeová, Emese -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Krivosudská, Eleonóra -- Habánová, Marta
Plánovitosť, nutričné správanie a hmotnostné zmeny žien v období gravidity: Pregnancy planning, nutritional behavior and weight changes in women during pregnancy.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 51--60. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (1)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (1). In Liečivé rastliny. 55, 1 (2018), s. 14--18. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
12.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (2)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (2). In Liečivé rastliny. 55, 2 (2018), s. 56--57. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
13.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (3)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (3). In Liečivé rastliny. 55, 3 (2018), s. 94. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (4)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (4). In Liečivé rastliny. 55, 4 (2018), s. 132--133. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
15.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (6)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (6). In Liečivé rastliny. 55, 5 (2018), s. 214--215. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
16.Rozdiely vo vnímaní zdravotného stavu, životného štýlu a pohybovej aktivity vo vybranej skupine žien: Differences in the impression of health status, lifestyle and physical activities of the selected women group
Mečiarová, Lucia -- Gažarová, Martina -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana
Rozdiely vo vnímaní zdravotného stavu, životného štýlu a pohybovej aktivity vo vybranej skupine žien: Differences in the impression of health status, lifestyle and physical activities of the selected women group.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 114--125. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
17.Skríning rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a poradňa zdravia
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Mečiarová, Lucia
Skríning rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a poradňa zdravia.  In Výživa a zdraví 2018. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2018), s. 82--86. ISBN 978-80-907323-0-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
18.The metabolic consequences of sleep derivation: Metabolické dôsledky spánkovej derivácie
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
The metabolic consequences of sleep derivation: Metabolické dôsledky spánkovej derivácie.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 66--70. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
19.Tradičné liečivé rastliny Pienin a Zamaguria požívané v ľudovom liečiteľstve
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Ražná, Katarína
Tradičné liečivé rastliny Pienin a Zamaguria požívané v ľudovom liečiteľstve. In Tradičná strava a stravovanie. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 131--135. ISBN 978-80-971748-6-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
20.Úroda nažiek a kvalita produkcie pestreca mariánskeho v agrotechnických podmienkach Dolnej Malanty /: Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Kobida, Ľubomír
Úroda nažiek a kvalita produkcie pestreca mariánskeho v agrotechnických podmienkach Dolnej Malanty /: Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 66--71. ISBN 978-80-552-1834-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
21.Wybranie parametry oceny stanu odżywienia nastolatek z Polski i Slowacji - badanie pilotażowe: Selected parameters assessing the nutritional status of girls from Poland and Slovakia - a pilot study
Wyka, Joanna -- Habánová, Marta
Wybranie parametry oceny stanu odżywienia nastolatek z Polski i Slowacji - badanie pilotażowe: Selected parameters assessing the nutritional status of girls from Poland and Slovakia - a pilot study. In Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 51, 3 (2018), s. 218--222. ISSN 2353-9054.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
22.Zmeny základných živín počas tepelnej úpravy potravín
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Holovičová, Mária
Zmeny základných živín počas tepelnej úpravy potravín. In Tradičná strava a stravovanie. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 151--160. ISBN 978-80-971748-6-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
23.Zmeny základných živín vplyvom nesprávnej tepelnej úpravy a dopad na zdravie
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Mečiarová, Lucia
Zmeny základných živín vplyvom nesprávnej tepelnej úpravy a dopad na zdravie.  In Výživa a zdraví 2018. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2018), s. 58--61. ISBN 978-80-907323-0-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.