Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identifikačné číslo: 1487
Univerzitný e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Drobné ovocie ako významný zdroj antioxidantov vo výžive a profylaxii zdravia
Autor:
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Pracovisko: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Oponent 1:prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Drobné ovocie ako významný zdroj antioxidantov vo výžive a profylaxii zdravia
Abstrakt:Habilitačná práca pojednáva o kvalitatívnych ukazovateľoch drobného ovocia z prírodných a agroekologických podmienok a o vplyve geografickej variability Slovenskej republiky na vybrané kvalitatívne ukazovatele plodov brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.). Napriek tomu, že jednotlivé druhy sa vyznačujú širokou variabilitou obsahových látok, všetky sú výborným zdrojom biologicky cenných látok s vysokou antioxidačnou aktivitou. Práca prináša aj originálne výsledky o vplyve pravidelnej konzumácie čučoriedok na biochemické parametre krvného séra vybranej populácie. Bol zistený preukazný vplyv na hladinu glukózy, horčíka a albumínu. Pozitívne sú hodnotené individuálne zmeny lipidového spektra, kedy sa po konzumácii čučoriedok zvýšil podiel probandov s optimálnymi a hraničnými hladinami celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triacylglycerolov a na druhej strane sa znížil podiel probandov z vysokými a hranične vysokými hladinami uvedených parametrov. Práca vytvorila základnú bázu pre ďalší výskum v uvedenej oblasti s cieľom spopularizovať a zvýšiť spotrebu drobného ovocia nielen za účelom zlepšenia zdravia populácie ale predovšetkým v rámci jeho profylaxie.
Kľúčové slová:
kvalitatívne parametre, čučoriedky, konzumácia, drobné ovocie, antioxidanty, zlepšenie zdravia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene