Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
Záverečná práca     Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Albert
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Antaličová
Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Natália Balážiová
Školné na VŠ v SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Soňa Baranová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Baranová
Ekonomická bezpečnosť podniku pri vstupe na trh
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Jana Bartíková
Mzdy v regióne V4
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Patrícia Bártová
Nezamestnanosť v SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Bédiová
Podnikateľská analýza vybraného podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Birková
Tendencie získavania cudzích zdrojov v poľnohospodárstve
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Bobocká
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Dominik Bohdal
Ekonomické informácie a ich dopad na riadenie podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Borošová
Analýza možných scenárov stropovania priamych platieb
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Borošová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Brázdovičová
Nezamestnanosť v SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Brisudová
Porovnanie systému verejných príjmov vo vybraných krajinách EÚ
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Buday
Hospodárska kríza a zahraničný obchod s agrokomoditami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Buday
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Bujnoch
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Cuninková
Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Červeňáková
Podpora malých fariem v rámci SPP EÚ.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Dedič
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Dianišková
Investičný zámer mikropodniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Dianišková
Podnikateľský plán agrofarmy
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Divékyová
Rozpočtová politika SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Divinská
Zahraničný agrárny obchod SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Dobcsányiová
Štatny rozpočet SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Henrieta Dobošová
Priame platby v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Dovalová
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lenka Gabriková
Zahraničný obchod medzi EÚ a Čínou
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Gállová
Nezamestnanosť v SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Ing. Dušan Gerlachov
Ekonomické zhodnotenie energetických vstupov pri výrobe bioplynu
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nikoleta Grochalová
Minimálna mzda a agropotravinárstvo
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nikoleta Grochalová
Štátny rozpočet SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Hanečáková
Mladý farmár a jeho postavenie v rámci SPP EÚ.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Horváthová
Potravinová bezpečnosť SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klára Hozdeková
Porovnanie zahraničného obchodu EÚ a Indie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lenka Hrdinová
Rozpočtová politika a hospodársky cyklus
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Chlebanová
Vybrané problémy sociálnej politiky SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Chovanec
Záhraničný obchod medzi EÚ a Čínou
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Jančík
Hospodárska politika - magický štvoruholník
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Joneková
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Zahraničný agrárny obchod SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Karľová
Verejné statky a poľnohospodárstvo
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bernadeta Kendrová
Ochrana hospodárskej súťaže
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kľačková
Porovnanie výdavkov na potraviny v krajinách EÚ-28
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Mgr. Dáša Klenková
Poľnohospodárske podniky a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Kosť
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Kováč
Vplyv priamych platieb na poľnohospodársku výrobu v SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Romana Kováčiková
Obehová ekonomika - vývoj vo svete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Lenka Kováčová
Analýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Pavel Kozár
Zhodnotenie majetku podnikateľského subjektu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Kožuchová
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Križanová
Plytvanie s potravinami
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Križanová
Potravinová bezpečnosť SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kucková
Saldo agroobchodu SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Kurucová
Daňová politika SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kurucová
Nezamestnanosť vo vybranom regióne SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Kusik
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Kutišová
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Juraj Machunka
Súčasné problémy agropotravinárskeho sektoru SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Lenka Malinová
Potravinová bezpečnosť
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Melušová
Možnosti rozvoja agropotravinárstva v Nitrianskom kraji
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivan Mučaji
Integračný proces Srbska do EÚ a poľnohospodársky sektor
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Mučaji
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Oráviková
Potenciál poľnohospodárstva SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Pánik
Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Pápayová
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Pécsiová
Agroobchodná bilancia SR.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Pecháčová
Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ladislav Piroš
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Danica Púpavová
Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Eduard Račko
Budúcnosť SPP EÚ
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Heiko Seitz, PhD., MBA
Success Factors in Insurance Intermediary Sales: An Analysis of the Customer-Intermediary Relationship
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Siváková
Priame platby a poľnohospodárstvo SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Slovíková
Charakteristika svetového finančného systému
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Soboňová
Krížové plnenie a poľnohospodárstvo SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Šabíková
Ekonomika výroby pšenice v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Šišovská
Zahraničný agrárny obchod SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Škvareková
SPP EÚ a podpora mladých poľnohospodárov v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Paula Šnajderová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Šoková
Ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Štaffenová
Štátny rozpočet SR v kontexte dlhovej krízy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Švačová
Dôchodková politika v SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Enikő Tončková
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavlína Trávníková
Komoditná efektívnosť agrobchodu SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michaela Trnková
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Turčanová
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriam Turzová
Efektívnosť agroobchodu SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Dušan Urda
Dopad vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 na farmárov Slovenska
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Vass Fraňová
Ochrana spotrebiteľa v rámci krížového plnenia.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Vermešová
Podpora mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci SPP EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Zákalický
Úloha štátu v hospodárskej politike SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Žiačková
Štátny rozpočet SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Žitný
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Žovinová
Zahraničný agrárny obchod SR
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná