Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty          Výuka     Závěrečná práce
     
     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTyp
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Albert
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Antaličová
Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Natália Balážiová
Školné na VŠ v SR
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Baranová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Baranová
Ekonomická bezpečnosť podniku pri vstupe na trh
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jana Bartíková
Mzdy v regióne V4
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Patrícia Bártová
Nezamestnanosť v SR
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Natália Bédiová
Podnikateľská analýza vybraného podniku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Emília Birková
Tendencie získavania cudzích zdrojov v poľnohospodárstve
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Bobocká
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Dominik Bohdal
Ekonomické informácie a ich dopad na riadenie podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Borošová
Analýza možných scenárov stropovania priamych platieb
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Lucia Borošová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ivana Brázdovičová
Nezamestnanosť v SR
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Brisudová
Porovnanie systému verejných príjmov vo vybraných krajinách EÚ
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Buday
Hospodárska kríza a zahraničný obchod s agrokomoditami
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Patrik Buday
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Bujnoch
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Zuzana Cuninková
Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michaela Červeňáková
Podpora malých fariem v rámci SPP EÚ.
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Filip Dedič
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Romana Dianišková
Investičný zámer mikropodniku
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Romana Dianišková
Podnikateľský plán agrofarmy
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Divékyová
Rozpočtová politika SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Divinská
Zahraničný agrárny obchod SR
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Katarína Dobcsányiová
Štatny rozpočet SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Henrieta Dobošová
Priame platby v SR
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Andrea Dovalová
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lenka Gabriková
Zahraničný obchod medzi EÚ a Čínou
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Denisa Gállová
Nezamestnanosť v SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Mgr. Ing. Dušan Gerlachov
Ekonomické zhodnotenie energetických vstupov pri výrobe bioplynu
září 2022
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Nikoleta Grochalová
Minimálna mzda a agropotravinárstvo
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Nikoleta Grochalová
Štátny rozpočet SR
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Hanečáková
Mladý farmár a jeho postavenie v rámci SPP EÚ.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Mária Horváthová
Potravinová bezpečnosť SR
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Klára Hozdeková
Porovnanie zahraničného obchodu EÚ a Indie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDP
Autor: Bc. Lenka Hrdinová
Rozpočtová politika a hospodársky cyklus
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Zuzana Chlebanová
Vybrané problémy sociálnej politiky SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Chovanec
Záhraničný obchod medzi EÚ a Čínou
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Jančík
Hospodárska politika - magický štvoruholník
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Joneková
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Zahraničný agrárny obchod SR
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Karľová
Verejné statky a poľnohospodárstvo
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Bernadeta Kendrová
Ochrana hospodárskej súťaže
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Kľačková
Porovnanie výdavkov na potraviny v krajinách EÚ-28
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Mgr. Dáša Klenková
Poľnohospodárske podniky a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
září 2023
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Diana Kosť
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Dušan Kováč
Vplyv priamych platieb na poľnohospodársku výrobu v SR
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Romana Kováčiková
Obehová ekonomika - vývoj vo svete
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Lenka Kováčová
Analýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Pavel Kozár
Zhodnotenie majetku podnikateľského subjektu
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nikola Kožuchová
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Križanová
Plytvanie s potravinami
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrea Križanová
Potravinová bezpečnosť SR
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Kucková
Saldo agroobchodu SR
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Diana Kurucová
Daňová politika SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martina Kurucová
Nezamestnanosť vo vybranom regióne SR
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viktor Kusik
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Kutišová
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Juraj Machunka
Súčasné problémy agropotravinárskeho sektoru SR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Lenka Malinová
Potravinová bezpečnosť
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Melušová
Možnosti rozvoja agropotravinárstva v Nitrianskom kraji
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ivan Mučaji
Integračný proces Srbska do EÚ a poľnohospodársky sektor
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivan Mučaji
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Oráviková
Potenciál poľnohospodárstva SR
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Štefan Pánik
Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Pápayová
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrícia Pécsiová
Agroobchodná bilancia SR.
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivana Pecháčová
Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ladislav Piroš
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Danica Púpavová
Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Eduard Račko
Budúcnosť SPP EÚ
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Heiko Seitz, PhD., MBA
Success Factors in Insurance Intermediary Sales: An Analysis of the Customer-Intermediary Relationship
září 2018
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lenka Siváková
Priame platby a poľnohospodárstvo SR
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ivana Slovíková
Charakteristika svetového finančného systému
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Soboňová
Krížové plnenie a poľnohospodárstvo SR
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Šabíková
Ekonomika výroby pšenice v SR
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristína Šišovská
Zahraničný agrárny obchod SR
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Soňa Škvareková
SPP EÚ a podpora mladých poľnohospodárov v SR
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Paula Šnajderová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Klára Šoková
Ekonomická analýza vybraného podniku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lenka Štaffenová
Štátny rozpočet SR v kontexte dlhovej krízy
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martina Švačová
Dôchodková politika v SR
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Enikő Tončková
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
88.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Pavlína Trávníková
Komoditná efektívnosť agrobchodu SR
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
89.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Trnková
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
90.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominika Turčanová
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
91.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miriam Turzová
Efektívnosť agroobchodu SR
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
92.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Dušan Urda
Dopad vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 na farmárov Slovenska
září 2021
Zobrazení závěrečné práce
93.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Vass Fraňová
Ochrana spotrebiteľa v rámci krížového plnenia.
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslava Vermešová
Podpora mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci SPP EÚ
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
95.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ladislav Zákalický
Úloha štátu v hospodárskej politike SR
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
96.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Žiačková
Štátny rozpočet SR
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
97.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Žitný
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
98.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michaela Žovinová
Zahraničný agrárny obchod SR
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována