Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Albert
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Antaličová
Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Natália Balážiová
Školné na VŠ v SR
April 2021
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Baranová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
May 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Baranová
Ekonomická bezpečnosť podniku pri vstupe na trh
April 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jana Bartíková
Mzdy v regióne V4
May 2021Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Bártová
Nezamestnanosť v SR
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Bédiová
Podnikateľská analýza vybraného podniku
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Birková
Tendencie získavania cudzích zdrojov v poľnohospodárstve
April 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Bobocká
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dominik Bohdal
Ekonomické informácie a ich dopad na riadenie podniku
April 2021
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Borošová
Analýza možných scenárov stropovania priamych platieb
April 2020Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Borošová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
May 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Brázdovičová
Nezamestnanosť v SR
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Brisudová
Porovnanie systému verejných príjmov vo vybraných krajinách EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Buday
Hospodárska kríza a zahraničný obchod s agrokomoditami
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Buday
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Bujnoch
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
May 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Cuninková
Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
April 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Červeňáková
Podpora malých fariem v rámci SPP EÚ.
April 2013Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Dedič
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
April 2013Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Romana Dianišková
Investičný zámer mikropodniku
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Dianišková
Podnikateľský plán agrofarmy
April 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Barbora Divékyová
Rozpočtová politika SR
May 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Divinská
Zahraničný agrárny obchod SR
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Dobcsányiová
Štatny rozpočet SR
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Dobošová
Priame platby v SR
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Dovalová
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
May 2012
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Gabriková
Zahraničný obchod medzi EÚ a Čínou
May 2020
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Denisa Gállová
Nezamestnanosť v SR
May 2019
Displaying the final thesis
31.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Ing. Dušan Gerlachov
Ekonomické zhodnotenie energetických vstupov pri výrobe bioplynu
September 2022
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nikoleta Grochalová
Minimálna mzda a agropotravinárstvo
April 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikoleta Grochalová
Štátny rozpočet SR
May 2019
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hanečáková
Mladý farmár a jeho postavenie v rámci SPP EÚ.
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Herceg, PhD.
Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Horváthová
Potravinová bezpečnosť SR
April 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klára Hozdeková
Porovnanie zahraničného obchodu EÚ a Indie
May 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Lenka Hrdinová
Rozpočtová politika a hospodársky cyklus
April 2021Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Chlebanová
Vybrané problémy sociálnej politiky SR
May 2015
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Chovanec
Záhraničný obchod medzi EÚ a Čínou
May 2021Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Jančík
Hospodárska politika - magický štvoruholník
April 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Joneková
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
April 2017Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Zahraničný agrárny obchod SR
May 2013
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Karľová
Verejné statky a poľnohospodárstvo
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bernadeta Kendrová
Ochrana hospodárskej súťaže
May 2019Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kľačková
Porovnanie výdavkov na potraviny v krajinách EÚ-28
April 2015Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. Dáša Klenková
Poľnohospodárske podniky a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
September 2023
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Diana Kosť
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Kováč
Vplyv priamych platieb na poľnohospodársku výrobu v SR
April 2014Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Kováčiková
Obehová ekonomika - vývoj vo svete
May 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Lenka Kováčová
Analýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva
April 2021
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Pavel Kozár
Zhodnotenie majetku podnikateľského subjektu
May 2021Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nikola Kožuchová
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
May 2016
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Križanová
Plytvanie s potravinami
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Križanová
Potravinová bezpečnosť SR
May 2018
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kucková
Saldo agroobchodu SR
May 2013Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Kurucová
Daňová politika SR
May 2015Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kurucová
Nezamestnanosť vo vybranom regióne SR
April 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Kusik
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
April 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kutišová
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR
April 2017
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Machunka
Súčasné problémy agropotravinárskeho sektoru SR
April 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lenka Malinová
Potravinová bezpečnosť
April 2018Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Melušová
Možnosti rozvoja agropotravinárstva v Nitrianskom kraji
April 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Mučaji
Integračný proces Srbska do EÚ a poľnohospodársky sektor
May 2012Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Mučaji
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
April 2014
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Oráviková
Potenciál poľnohospodárstva SR
April 2015Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Pánik
Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Pápayová
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
April 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Pécsiová
Agroobchodná bilancia SR.
April 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Pecháčová
Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva
April 2016
Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ladislav Piroš
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
May 2019
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Danica Púpavová
Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
April 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Eduard Račko
Budúcnosť SPP EÚ
May 2019Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Heiko Seitz, PhD., MBA
Success Factors in Insurance Intermediary Sales: An Analysis of the Customer-Intermediary Relationship
September 2018
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Siváková
Priame platby a poľnohospodárstvo SR
May 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Slovíková
Charakteristika svetového finančného systému
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Soboňová
Krížové plnenie a poľnohospodárstvo SR
May 2014
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Šabíková
Ekonomika výroby pšenice v SR
May 2017
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Šišovská
Zahraničný agrárny obchod SR
April 2018
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Škvareková
SPP EÚ a podpora mladých poľnohospodárov v SR
May 2017
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paula Šnajderová
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
April 2019
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Paula Šnajderová
Subvencie na výrobu hovädzieho mäsa vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Šoková
Ekonomická analýza vybraného podniku
May 2019Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Štaffenová
Štátny rozpočet SR v kontexte dlhovej krízy
May 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Švačová
Dôchodková politika v SR
May 2016Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Enikő Tončková
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
May 2016
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Trávníková
Komoditná efektívnosť agrobchodu SR
April 2015
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Trnková
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
May 2016
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Turčanová
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
May 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Turzová
Efektívnosť agroobchodu SR
April 2016
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dušan Urda
Dopad vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 na farmárov Slovenska
September 2021Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vass Fraňová
Ochrana spotrebiteľa v rámci krížového plnenia.
April 2015Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Vermešová
Podpora mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci SPP EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
95.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ladislav Zákalický
Úloha štátu v hospodárskej politike SR
May 2017
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Žiačková
Štátny rozpočet SR
April 2018
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Žitný
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
May 2020
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Žovinová
Zahraničný agrárny obchod SR
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress