Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Priame platby a poľnohospodárstvo SR
Autor: Ing. Lenka Siváková
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Priame platby a poľnohospodárstvo SR
Abstrakt:Poľnohospodárstvo je jedným z najstarších odvetví a jeho význam pre súčasnú ekonomiku je nespochybniteľný. Pre Slovenskú republiku ako historicky poľnohospodársku krajinu má poľnohospodárstvo nezastupiteľnú úlohu. Primárnou funkciou je zabezpečovanie obživy obyvateľstva, no prispieva aj k pretváraniu krajiny, ochrane životného prostredia a k rastu zamestnanosti a životnej úrovne v krajine. No aj toto odvetvie potrebuje ochranu a pomoc. Preto bola vytvorená Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá ako jedna z hlavných politík európskeho spoločenstva podporuje poľnohospodárstvo členských štátov. Slovensko sa zaviazalo k jej prijatiu v roku 2004 pri vstupe do Európskej únie. Po mnohých reformáciách a zmenách plní Spoločná poľnohospodárska politika kľúčovú úlohu pri zvyšovaní produktivity a zamestnanosti v poľnohospodárstve a pri stabilizácii a zjednocovaní trhu európskych krajín. Pri uskutočňovaní týchto cieľov využíva viaceré nástroje, z ktorých sú dotácie najvýznamnejšie. Tie sú poskytované vo forme priamych platieb, ktoré sú financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Aby mohli byť platby poskytované, musela Slovenská republika vytvoriť Poľnohospodársku platobnú agentúru a Integrovaný administratívny a kontrolný systém. Aj farmári musia dodržiavať určité stanovené podmienky aby im bola vyplatená určitá výška jednotlivých podpôr. Výšky priamych platieb podporujúcich ako rastlinnú, tak aj živočíšnu výrobu som analyzovala v praktickej časti mojej bakalárskej práce.
Kľúčové slová:
Poľnohospodárstvo, Spoločná poľnohospodárska politika, Priame platby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene