Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     Absolvent     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ
Autor: Ing. Štefan Pánik
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej prace bolo porovnanie miery nezamestnanosti vo vybraných regiónoch európskej únie v kategorizácií nutts2 (územná štatistická jednotka) . Zároveň analyzovať mieru nezamestnanosti vo vybraných regiónoch za obdobie desať rokov a zistenie faktorov ovplyvňujúcich výšku nezamestnanosti v sledovanom období. Práca sa skladá z 3 kapitol, ktoré obsahujú 12 obrázkov a 8 tabuliek. Výpočty pre nezamestnanosť boli získané dvomi štatistickými metódami. V prvej kapitole sú opísané teoretické skutočnosti týkajúce sa nezamestnanosti, miery nezamestnanosti, dôsledkov členenia nezamestnanosti. Druhá kapitola je zložená z cieľov, ktoré mali byť prácou dosiahnuté z výpočtov. Tretia kapitola je zameraná na príčiny vývoja miery nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EU za sledované obdobie. Vývoj nezamestnanosti je zaznamenaný v tabuľke. Dôležitou súčasťou tretej kapitoly je porovnanie nezamestnanosti vybraných regiónoch EU v kategorizácii nutts 2.
Kľúčové slová:
Nezamestnanosť, vývoj nezamestnanosti, miera nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene