Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     
     
Výučba          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Agroobchodná bilancia SR.
Autor:
Ing. Patrícia Pécsiová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Agroobchodná bilancia SR.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vývoj agroobchodnej bilancie Slovenskej republiky v sledovanom období od roku 2005 do roku 2011. Analýza sa zameriava na posúdenie situácie vývozu, dovozu a salda agroobchodu SR. Práca je rozdelená do troch častí: 1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky s poznatkami slovenských, ale aj zahraničných autorov, ktoré priamo súvisia s diplomovou prácou. 2. Celkový pohľad na komoditnú a teritoriálnu štruktúru agroobchodu SR, EÚ a krajiny tretieho sveta za sledované obdobie od roku 2002 do roku 2011. Agroobchodná bilancia SR - TOP 10 agropotravinárskych komoditných skupín s najvyššou aktívnou a s najnižšou pasívnou bilanciou, TOP 10 najvyvážanejších a najdovážanejších agropotravinárskych komodít v sledovanom období od roku 2005 do 2011. Zhrnutie situácie agrárneho obchodu SR. 3. Záver a zhodnotenie odporúčaní agroobchodnej bilancie SR. Z pohľadu agroobchodnej bilancie SR je potrebné zlepšiť podporu celosvetového odstránenia exportných dotácií, posilnenie konkurencieschopnosti, zefektívnenie domácej produkcie a využitie v prospech domáceho poľnohospodárstva všetkých vhodných nástrojov, ktoré sú poskytnuté pomocou SPP EÚ ako aj pokračovanie neustálej kontroly prevozu a obchodných prevádzok agropotravín.
Kľúčové slová:
agroobchod, dovoz, vývoz, saldo, agroobchodná bilancia, agropotravinárske komodity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene