Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka
     
Závěrečná práce     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
Autor:
Ing. Danica Púpavová
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je objasnenie pojmu krížového plnenia -- crooss complience a jeho úlohy pri ochrane zdravia ľudí, zvierat, životného prostredia a pôdy. Čiastkovým cieľom práce je zistenie, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu organizačno--výrobnej oblasti. Na základe teoretických vedomostí a informácií, ktoré sme získali sme zhodnotili celkovú situáciu a navrhli zlepšenia, ktoré by mali byť implementované pre lepšie využívanie a získavanie informácií z oblasti krížového plnenia. Teoretická časť našej práce obsahuje základné informácie a definície z oblasti poľnohospodárstva a zavedenia krížového plnenia, vývoja, dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok GAEC a vybraným problémom krížového plnenia. Vlastná práca pozostáva z vybraných problémov krížového plnenia a z vypracovaného dotazníka zameraného na objasnenie problematiky, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu v organizačno--výrobnej oblasti. Záverečná časť v práci je venovaná zhrnutiu spracovaného dotazníka a navrhovaným riešeniam zavedenia krížového plnenia do poľnohospodárskej činnosti.
Klíčová slova:
krížové plnenie, poľnohospodárstvo, Agenda 2000, GAEC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně