Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

          
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
Autor:
Ing. Danica Púpavová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je objasnenie pojmu krížového plnenia -- crooss complience a jeho úlohy pri ochrane zdravia ľudí, zvierat, životného prostredia a pôdy. Čiastkovým cieľom práce je zistenie, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu organizačno--výrobnej oblasti. Na základe teoretických vedomostí a informácií, ktoré sme získali sme zhodnotili celkovú situáciu a navrhli zlepšenia, ktoré by mali byť implementované pre lepšie využívanie a získavanie informácií z oblasti krížového plnenia. Teoretická časť našej práce obsahuje základné informácie a definície z oblasti poľnohospodárstva a zavedenia krížového plnenia, vývoja, dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok GAEC a vybraným problémom krížového plnenia. Vlastná práca pozostáva z vybraných problémov krížového plnenia a z vypracovaného dotazníka zameraného na objasnenie problematiky, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu v organizačno--výrobnej oblasti. Záverečná časť v práci je venovaná zhrnutiu spracovaného dotazníka a navrhovaným riešeniam zavedenia krížového plnenia do poľnohospodárskej činnosti.
Kľúčové slová:
krížové plnenie, poľnohospodárstvo, Agenda 2000, GAEC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene