Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
Autor:
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je objasnenie pojmu zelená ekonomika a jej úloh pri ochrane životného prostredia. Čiastkovým cieľom práce bol popis výziev zelenej ekonomiky v oblasti výroby a distribúcie agropotravinárskych produktov z pohľadu ochrany životného prostredia a z pohľadu spotrebiteľa. Na základe teoretických vedomostí a informácií, ktoré sme získali, sme zhodnotili celkovú situáciu a navrhli zlepšenia, v podobe popisu nových trendov moderného, ekologického a plnohodnotného stravovania. Teoretická časť našej práce obsahuje základné informácie a definície z oblasti ekonomiky a životného prostredia, zelenej ekonomiky, zeleného rastu. Pri vlastnej práci boli základným objektom skúmania hlavne osobné názory spotrebiteľov a farmárov (slovenských aj zahraničných) na výzvy zelenej ekonomiky v oblasti výroby a distribúcie agropotravinárskych produktov. Záverečná časť v práci je venovaná zhrnutiu problematiky zelenej ekonomiky a tiež zosumarizovaniu problematiky lokálnych potravín.
Klíčová slova:
agropotravinárske produkty, zelená ekonomika, zelený rast

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně