Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     
     
     Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
green economy
Written by (author): Ing. Monika Pápayová
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty
Summary:
Cieľom diplomovej práce je objasnenie pojmu zelená ekonomika a jej úloh pri ochrane životného prostredia. Čiastkovým cieľom práce bol popis výziev zelenej ekonomiky v oblasti výroby a distribúcie agropotravinárskych produktov z pohľadu ochrany životného prostredia a z pohľadu spotrebiteľa. Na základe teoretických vedomostí a informácií, ktoré sme získali, sme zhodnotili celkovú situáciu a navrhli zlepšenia, v podobe popisu nových trendov moderného, ekologického a plnohodnotného stravovania. Teoretická časť našej práce obsahuje základné informácie a definície z oblasti ekonomiky a životného prostredia, zelenej ekonomiky, zeleného rastu. Pri vlastnej práci boli základným objektom skúmania hlavne osobné názory spotrebiteľov a farmárov (slovenských aj zahraničných) na výzvy zelenej ekonomiky v oblasti výroby a distribúcie agropotravinárskych produktov. Záverečná časť v práci je venovaná zhrnutiu problematiky zelenej ekonomiky a tiež zosumarizovaniu problematiky lokálnych potravín.
Key words:
agropotravinárske produkty, zelená ekonomika, zelený rast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited