Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Podpora malých fariem v rámci SPP EÚ.
Autor: Ing. Michaela Červeňáková
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Podpora malých fariem v rámci SPP EÚ.
Abstrakt:
Spoločná poľnohospodárska politika je spoločná politika pre všetky členské štáty Európskej únie a svojou činnosťou pomáha poľnohospodárom, ktorí nás zásobujú zdravými, kvalitnými a bezpečnými potravinami. Diplomová práca sa zaoberá podporou malých fariem v rámci SPP EÚ. Hlavným cieľom je analyzovať možnosti podpory podnikania malých farmárov prostredníctvom nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a tiež porovnať legislatívny návrh budúcej SPP so súčasnou politikou. Prvá hlavná kapitola poskytuje informácie o súčasnom stave riešenej problematiky doma aj v zahraničí. Poskytneme základné informácie o charakteristike malého a stredného podnikania podľa legislatívy Európskej únie a o dôležitosti malých fariem pre rozvoj európskych regiónov. Opisujeme stručný vývoj SPP a tiež spomíname základné ciele a princípy tejto politiky. Zamerali sme sa na tri reformy, a to MacSharryho reformu, Agendu 2000 a podrobnejšie na Fischlerovu reformu. Druhá hlavná kapitola poskytuje prehľad o výsledkoch vlastnej práce. V rámci nej sa venujeme charakteristike a analýze možností pomoci malému farmárovi pri podnikaní v poľnohospodárstve. Opisujeme zdroje jednotlivých informácií, možnosti získania finančných prostriedkov a poradenstvo pre týchto farmárov. Venujeme sa aj aktuálnej téme, ktorou je problematika budúcej politiky SPP, sledovaniu priebehu jej rokovaní a pokúsili sme sa zachytiť a porovnať legislatívny návrh novej politiky SPP pre programové obdobie 2014-2020 so súčasnou politikou SPP.
Kľúčové slová:
malý a stredný podnik, farmár, Spoločná poľnohospodárska politika, reforma, podpora

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene