Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
          Záverečná práca
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
Abstrakt:Hospodárenie v menej priaznivých podmienkach prináša poľnohospodárom nevýhody, ktoré sú kompenzované tzv. platbami LFA. Zameraním predloženej diplomovej práce bolo zadefinovanie znevýhodnených oblastí, určenie ich výšky a komparatívna analýza s vybranými krajinami. Vlastná práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej sme stručne opísali Program rozvoja vidieka 2007-2013 a štruktúru financovania. Následne sme vyhodnotili výmeru znevýhodnených oblastí na Slovensku, počet žiadateľov a celkovú hodnotu vyplatených príspevkov za posledný kalendárny rok, za ktorý sú tieto súhrnné štatistiky dostupné. V ďalšej časti sme porovnali výšky príspevkov LFA na Slovensku s tromi vybranými krajinami EÚ- Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Tieto krajiny sme zvolili z dôvodu podobného vývoja a rovnakého vstupu do Európskej únie v roku 2004. Posledná kapitola je zameraná na vplyv platieb LFA na ekonomické výsledky vybraného poľnohospodárskeho družstva hospodáriaceho v severnej časti Slovenska, pre ktoré sú charakteristické horské znevýhodnené oblasti.
Kľúčové slová:
poľnohospodárstvo, znevýhodnené oblasti, Program rozvoja vidieka , vyrovnávací príspevok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene