Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
          
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
Autor:
Ing. Viktor Kusik
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na hodnotenie efektívnosti agroobchodu Slovenskej republiky prostredníctvom využitia indexu preukázaných komparatívnych výhod RCA a Grubel-Lloydovho indexu v sledovanom období 2004-2013. Súčasťou diplomovej práce, je základný teoretický prehľad v problematike medzinárodného obchodu, zhodnotenie vývoja celkového a agrárneho zahraničného obchodu Slovenskej republiky v danom období. Práca sa podrobnejšie zaoberá najdôležitejšími vývoznými a dovoznými komoditami agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je kvantifikovať efektívnosť agrárneho zahraničného obchodu, jeho najdôležitejšie komodity a prostredníctvom zvolených ukazovateľov poukázať na komparatívne výhody a nevýhody. Vývoj efektívnosti agroobchodu SR som bližšie špecifikoval pre komodity, ktoré boli kľúčovými komoditami agroobchodu v roku 2013 a hodnotil som ich za obdobie 10 rokov, teda od vstupu Slovenska do Európskej Únie v roku 2004.
Kľúčové slová:
Efektívnosť, RCA index, Grubel-Lloydov index, Zahraničný agrárny obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene