Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na hodnotenie efektívnosti agroobchodu Slovenskej republiky prostredníctvom využitia indexu preukázaných komparatívnych výhod RCA a Grubel-Lloydovho indexu v sledovanom období 2004-2013. Súčasťou diplomovej práce, je základný teoretický prehľad v problematike medzinárodného obchodu, zhodnotenie vývoja celkového a agrárneho zahraničného obchodu Slovenskej republiky v danom období. Práca sa podrobnejšie zaoberá najdôležitejšími vývoznými a dovoznými komoditami agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je kvantifikovať efektívnosť agrárneho zahraničného obchodu, jeho najdôležitejšie komodity a prostredníctvom zvolených ukazovateľov poukázať na komparatívne výhody a nevýhody. Vývoj efektívnosti agroobchodu SR som bližšie špecifikoval pre komodity, ktoré boli kľúčovými komoditami agroobchodu v roku 2013 a hodnotil som ich za obdobie 10 rokov, teda od vstupu Slovenska do Európskej Únie v roku 2004.
Klíčová slova:
Efektívnosť, RCA index, Grubel-Lloydov index, Zahraničný agrárny obchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně