Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Absolvent
     
     
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rozpočtová politika SR
Autor: Ing. Barbora Divékyová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Ing. Eva Bieleková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rozpočtová politika SR
Abstrakt:
Problematika fiškálnej politiky,.jej.cieľov,.nástrojov.a.opatrení na dosiahnutie vytýčených cieľov je obšírna a rozličná. Témou bakalárskej práce bola rozpočtová politika Slovenskej republiky. V úvodných kapitolách je teoreticky vypracovaný komplex problémov rozpočtovej politiky, jej definícií a základných pojmov súvisiacich s riešenou problematikou. Časť Vlastná práca sa venuje analýze celkových príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu (plnenie) krajín Vyšehradskej skupiny (vrátane Slovenskej republiky) v kontexte dlhovej krízy. Vyšehradská skupina je tvorená štyrmi stredoeurópskymi krajinami -- Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika. V rámci uskutočnenej analýzy bola zistená skutočnosť, že v priebehu krízových rokov rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami bol vo všetkých krajinách, ktoré boli podriadené hodnoteniu, záporný, čiže vznikol deficit štátneho rozpočtu.
Klíčová slova:rozpočtová politika, štátny rozpočet, príjem, výdavok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně