Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rozpočtová politika SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rozpočtová politika SR
Abstrakt:
Problematika fiškálnej politiky,.jej.cieľov,.nástrojov.a.opatrení na dosiahnutie vytýčených cieľov je obšírna a rozličná. Témou bakalárskej práce bola rozpočtová politika Slovenskej republiky. V úvodných kapitolách je teoreticky vypracovaný komplex problémov rozpočtovej politiky, jej definícií a základných pojmov súvisiacich s riešenou problematikou. Časť Vlastná práca sa venuje analýze celkových príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu (plnenie) krajín Vyšehradskej skupiny (vrátane Slovenskej republiky) v kontexte dlhovej krízy. Vyšehradská skupina je tvorená štyrmi stredoeurópskymi krajinami -- Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika. V rámci uskutočnenej analýzy bola zistená skutočnosť, že v priebehu krízových rokov rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami bol vo všetkých krajinách, ktoré boli podriadené hodnoteniu, záporný, čiže vznikol deficit štátneho rozpočtu.
Kľúčové slová:
rozpočtová politika, štátny rozpočet, príjem, výdavok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene