Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
Graduate     
     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
National budget of Slovak republic
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatny rozpočet SR
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2008-2013, vplyv krízy na toto obdobie, pričom sa primárne venujem porovnaniu roku 2009 s rokom 2013. Štátny rozpočet je základný peňažný fond štátu, ktorý sa skladá z príjmov a výdavkov. Bakalárska práca je rozdelená do 4 kapitol, pričom v prvej kapitole sa venujem teoretickej časti štátneho rozpočtu, jeho charakteristike, funkciám, zásadám, príjmom, výdavkom, štátnemu dlhu a manažment verejného dlhu. Pri jej vypracovaní som použila odbornú literatúru. Druhá kapitola sa zaoberá hlavným cieľom práce a jeho čiastkovými cieľmi. Tretia kapitola sa skladá z metodiky, kde som spomenula metódy skúmania práce. V štvrtej kapitole sa nachádza praktická časť práce, kde som rozobrala svetovú krízu a jej vplyv na Slovenskú republiku a samotné príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Údaje som spracovala v tabuľkách a grafoch. Výsledkom bakalárskej práce je zhodnotenie vývoja jednotlivých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v období krízy.
Key words:štátny rozpočet, hospodárska kríza, štátny dlh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited