Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané problémy sociálnej politiky SR
Autor: Ing. Zuzana Chlebanová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Daniel Melo, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vybrané problémy sociálnej politiky SR
Abstrakt:
Téma bakalárskej práce je zameraná na vybrané problémy sociálnej politiky Slovenskej republiky - chudoba a staroba z pohľadu dosiahnutia agropotravinárskych produktov. Cieľom práce je priblížiť pohľad na sociálnu politiku a chudobu starých ľudí. V teoretickej časti po preštudovaní odbornej literatúry opíšeme sociálnu politiku, chudobu, starobu a starobné dôchodky. Vo vlastnej práci po získaní údajov z európskeho štatistického úradu porovnáme starobné dôchodky a priemerné spotrebiteľské ceny agropotravinárskych produktov SR a vybraných štátov EÚ. Medzi nami vybranými štátmi EÚ sú Maďarsko, Luxembursko, Rakúsko, Belgicko a Taliansko. V závere práce sa zhodnotí situácia sociálnej politiky, chudoby a výšky starobných dôchodkov na Slovensku oproti pozorovaným krajinám EÚ.
Kľúčové slová:sociálna politika, chudoba, starobný dôchodok, agropotravinársky produkt, spotrebiteľské ceny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene