Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     Absolvent     
     
Záverečná práca     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
Abstrakt:Nezamestnanosť je nevyhnutným problémom celej ekonomiky. Môže byť stimulom na povzbudzovanie práce, ale existencia nezamestnanosti môže spôsobiť obrovské problémy. Strata zamestnania, negatívna zmena pracovného prostredia, pracovných podmienok patrí v živote človeka medzi najstresujúcejším podmienkam . Prvá kapitola je venovaná definícii nezamestnanosti, jednotlivým typom nezamestnanosti a klasifikáciám príčin nezamestnanosti. Tiež sú popísane dôsledky straty zamestnania, ktoré výrazne ovplyvňujú život človeka. Druhá kapitola obsahuje definíciu trhu práce, politiky trhu práce a nástroje. Cieľom práce je analyzovať nezamestnanosť vo vybranom okrese, konkrétne v okrese Galanta. Táto analýza tvorí tretiu kapitolu práce. Kde je podrobne analyzovaná miera nezamestnanosti, štruktúra vývoja uchádzačov o práce a tiež vývoj počtu znevýhodnených uchádzačovo zamestnanie.
Kľúčové slová:okres Galanta, miera nezamestnanosti, Nezamestnanosť, uchádzači o zamestnanie, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene