Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
Absolvent          Záverečná práca     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
Abstrakt:ABSTRAKT Zelená ekonomika predstavuje spojitosť ekonomiky, spoločnosti a životného prostredia do jedného celku. Jej hlavnou úlohou je eliminácia znečisťovania životného prostredia. Dôležitým faktorom je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Diplomová práca poníma tému zelenej ekonomiky a rozvoja vidieka. V prvej časti je spracovaná teoretická časť, ktorá sa zaoberá charakteristikou zelenej ekonomiky a programov pre rozvoj vidieka. Táto časť obsahuje aj informácie o obnoviteľných zdrojoch a o možnostiach ich využitia. V druhej časti sa nachádza metodika diplomovej práce, ktorá popisuje proces získavania informácií k danej téme. V tretej časti sa nachádza vlastná práca, ktorá je zameraná na energetickú sebestačnosť poľnohospodárskeho družstva Vlčkovce vlastnou výrobou energie a tepla, postavením bioplynovej stanice. Táto časť obsahuje presný návrh a popis postavenia bioplynovej stanice. Na konci vlastnej práce sa nachádzajú návrhy a odporúčania, ktoré by postavenie bioplynovej stanice poľnohospodárskemu družstvu Vlčkovce prinieslo. V poslednej časti diplomovej práce je stručný prehľad riešenej problematiky a zhodnotenie danej situácie.
Kľúčové slová:
zelená ekonomika, bioplynová stanica, bioplyn, životné prostredie, rozvoj vidieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene