Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

          Výučba     Záverečná práca
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
Autor:
Ing. Ivan Mučaji
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
Abstrakt:
Poľnohospodárstvoo v európskych krajináchi v posledných desaťročiach výrazne zmenilo svoji charakter. Európska únia prostredníctvom svojich orgánov zasahuje do poľnohospodárstvai členských krajín nástrojmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Táto prešla viacerými reformami, ktoré vyplynulii zo sústavne sa meniacichi podmienok poľnohospodárstva. Zmeny v podpornom systéme poľnohospodárskeho sektoru vyplynuli zo stanovených cieľov Európskej únie na roky 2013 až 2020, kedy sa do popredia dostávajú nieleni zdravé a bezpečné potraviny v dostatočnomi množstve, ale aj vysoká ochrana životného prostredia.
Kľúčové slová:fondy, zdroje, financovanie, rozvoj, Európskai únia, Slovenská republika, Spoločná poľnohospodárskai politika, ukazovatele, nárast, pokles

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene