Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty          Výuka     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
Autor: Ing. Ivan Mučaji
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
Abstrakt:
Poľnohospodárstvoo v európskych krajináchi v posledných desaťročiach výrazne zmenilo svoji charakter. Európska únia prostredníctvom svojich orgánov zasahuje do poľnohospodárstvai členských krajín nástrojmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Táto prešla viacerými reformami, ktoré vyplynulii zo sústavne sa meniacichi podmienok poľnohospodárstva. Zmeny v podpornom systéme poľnohospodárskeho sektoru vyplynuli zo stanovených cieľov Európskej únie na roky 2013 až 2020, kedy sa do popredia dostávajú nieleni zdravé a bezpečné potraviny v dostatočnomi množstve, ale aj vysoká ochrana životného prostredia.
Klíčová slova:
fondy, zdroje, financovanie, rozvoj, Európskai únia, Slovenská republika, Spoločná poľnohospodárskai politika, ukazovatele, nárast, pokles

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně