Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

          Lesson
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Agrarian foreign trade between RF and EU
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
Summary:
Bakalárska práca je orientovaná na objasnenie základných pojmov týkajúcich sa zahraničného obchodu i priblíženie problematiky zahraničného agrárneho obchodu. Jej cieľom je zhodnotenie vývoja základných charakteristík zahraničného obchodu (vývoz, dovoz a saldo), ako aj vyčíslenie podielu agropotravinárskeho obchodu medzi Ruskou federáciou a krajinami EÚ na celkovom obchode krajín Európskej únie. Analyzovaným obdobím je obdobie prvých polrokov 2005 až 2015, pričom komoditná skladba je orientovaná na agropotravinárske komodity, ktoré sú predmetom obchodných sankcií, teda mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby, ovocie a zeleninu. Z dôvodu prehľadnejšej analýzy základných charakteristík agrárneho obchodu je analyzované obdobie rozdelené do dvoch kratších analyzovaných období, pričom kľúčovým je ich porovnanie s prvým polrokom 2015. V tomto období možno konštatovať negatívny dopad obchodných sankcií na vzájomný zahraničný agrárny obchod medzi krajinami Európskej únie a Ruskou federáciou.
Key words:
agropotravinársky obchod, embargo, vývoz, dovoz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited