Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     
     
Záverečná práca     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
Autor: Ing. Nikola Kožuchová
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
Abstrakt:
Bakalárska práca je orientovaná na objasnenie základných pojmov týkajúcich sa zahraničného obchodu i priblíženie problematiky zahraničného agrárneho obchodu. Jej cieľom je zhodnotenie vývoja základných charakteristík zahraničného obchodu (vývoz, dovoz a saldo), ako aj vyčíslenie podielu agropotravinárskeho obchodu medzi Ruskou federáciou a krajinami EÚ na celkovom obchode krajín Európskej únie. Analyzovaným obdobím je obdobie prvých polrokov 2005 až 2015, pričom komoditná skladba je orientovaná na agropotravinárske komodity, ktoré sú predmetom obchodných sankcií, teda mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby, ovocie a zeleninu. Z dôvodu prehľadnejšej analýzy základných charakteristík agrárneho obchodu je analyzované obdobie rozdelené do dvoch kratších analyzovaných období, pričom kľúčovým je ich porovnanie s prvým polrokom 2015. V tomto období možno konštatovať negatívny dopad obchodných sankcií na vzájomný zahraničný agrárny obchod medzi krajinami Európskej únie a Ruskou federáciou.
Kľúčové slová:
agropotravinársky obchod, embargo, vývoz, dovoz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene