Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

     
Graduate     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The SR state budget revenues and expenditures
Written by (author):
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2005 až 2015. V teoretickej časti sa zameriame na definíciu štátneho rozpočtu, jeho funkcií, rozpočtových zásad, rozpočtového procesu, rozpočtovej klasifikácie, ako aj na definíciu jednotlivých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Praktická časť je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti zhodnotíme príjmy a výdavky podľa jednotlivých klasifikácií štátneho rozpočtu od roku 2005. V sledovanom období môžeme vidieť rozdiely, ktoré nastali vo výške príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, keď územie Slovenskej republiky zasiahla svetová kríza. V druhej časti odhadneme výšku príjmov a výdavkov v rokoch 2016 až 2018 na základe analýzy časového radu.
Key words:výdavky, časové rady, štátny rozpočet, príjmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited