Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Nezamestnanosť v SR
Autor:
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nezamestnanosť v SR
Abstrakt:
Tak ako všetky krajiny aj Slovenská republika bojuje s nezamestnanosťou. Jej negatívne dopady sa prejavujú v každej sfére života. Slovensko trpelo vysokou nezamestnanosťou pred vstupom do Európskej únie a taktiež s ňou má problémy aj po jeho vstupe. Ľudia si nevedia nájsť vhodnú prácu, nevedia uplatniť svoje dosiahnuté vzdelanie a len veľmi ťažko sa aktívne zapájajú do trhu práce. Na Slovensku na ľudí dopadajú tak ekonomické ako aj sociálne problémy. V bakalárskej práci Nezamestnanosť v SR sme sa v prvej časti venovali prehľadu riešenej problematiky a vysvetlili sme si pojmy, ktoré s nezamestnanosťou súvisia, v druhej časti sa zaoberáme analýzou nezamestnanosti v SR pred a po vstupe do EÚ. V rámci tretej časti sme zhodnotili nezamestnanosť v rámci krajín Vyšehrádskej štvorky a teda Českej republiky, Maďarska a Poľska. V záverečnej štvrtej časti sme sa zamerali na prístupy a návrhy k jej zníženiu, respektíve jej úplnému odstráneniu. Pozorovanie jej vývoja je zložitý proces a tak sme využili metódu vertikálnej analýzy a taktiež dekompozičnú metódu časových radov. Analýza bola vykonaná na základe modelov v období rokov 1993 až 2016. Po získaní týchto dát, vieme predpokladať, že miera nezamestnanosti na Slovensku má kolísajúcu tendenciu ale je možné predpovedať, že bude klesať. Čo sa týka ostatných krajín Vyšehrádskej štvorky, najlepšie na tom je Česká republika a najhoršie sa umiestnilo Poľsko. Údaje sme získavali zo štatistických úradov jednotlivých krajín. Tieto dáta nám pomohli lepšie a rýchlejšie uskutočniť danú analýzu.
Kľúčové slová:
analýza, Slovensko, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene