Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

          Výučba
     
Záverečná práca     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie výdavkov na potraviny v krajinách EÚ-28
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie výdavkov na potraviny v krajinách EÚ-28
Abstrakt:
Diplomová práca je venovaná problematike výdavkov na potraviny, ktoré vynakladali obyvatelia jednotlivých členských krajín EÚ- 28 počas sledovaného obdobia 2005 až 2013. Podklady pre analýzu tvoria údaje získané zo Štatistického úradu Európskeho spoločenstva- Eurostatu. V práci hodnotíme vývoj konečnej spotreby domácností, výdavky na potraviny ako súčasť konečnej spotreby domácností, ďalej výdavky na konkrétne druhy potravín, ktorými sú výdavky na ovocie, zeleninu a zemiaky, výdavky na oleje a tuky, výdavky na ryby, výdavky na mlieko, syry a vajcia, výdavky na mäso a výdavky na chlieb a produkty z obilnín. Pre priblíženie životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách sme sledovali vývoj čistých príjmov, hrubý domáci produkt na obyvateľa a vývoj spotrebiteľských cien potravín, ktorý sme sledovali pomocou harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien potravín. Následne sme vyjadrili podiel výdavkov na potraviny na spomínaných ekonomických ukazovateľoch- konečná spotreba domácností, príjem, hrubý domáci produkt. V poslednej časti vlastnej práce sme pomocou regresnej a korelačnej analýzy kvantifikovali veľkosť závislosti výdavkov na potraviny na obyvateľa vo vzťahu k čistým príjmom na obyvateľa v jednotlivých členských krajinách. Použili sme pri tom analytický tvar lineárnej funkcie a model Törnquistovej funkcie pre nevyhnutné statky, ktorý umožňuje odhadnúť úroveň nasýtenosti dopytu. Následne sme vypočítali príjmovú elasticitu pre lineárnu funkciu a pre nelineárnu Törnquistovu funkciu.
Kľúčové slová:
výdavky na potraviny, príjmy, regresná analýza, EÚ- 28

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene