Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
Výučba     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Komoditná efektívnosť agrobchodu SR
Autor:
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komoditná efektívnosť agrobchodu SR
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na hodnotenie komoditnej efektívnosti agroobchodu Slovenskej republiky pomocou využitia indexu komparatívnych výhod RCA a rastu konkurencie RCA 1 v sledovanom období 2005-2013. Súčasťou diplomovej práce je teoretický prehľad v problematike agropodnikania, konkurencieschopnosti na agropotravinárskom trhu v danom období. Práca sa podrobnejšie zaoberá zahraničným obchodom Slovenskej republiky, hlavnými dovoznými a vývoznými komoditami agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je kvantifikácia agrárneho obchodu, jeho najdôležitejších komodít a pomocou ukazovateľov poukázať na komparatívne výhody a nevýhody. Vývoj agroobchodu Slovenskej republiky je zameraný na komodity, ktoré boli kľúčovými komoditami agroobchodu v roku 2013 s hodnotením 5 rokov.
Kľúčové slová:Komodita, zahraničný agrárny obchod, index komparatívnych výhod RCA, index rastu konkurencie RCA 1.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene