Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Potenciál poľnohospodárstva SR
Autor:
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Potenciál poľnohospodárstva SR
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu a vývoja poľnohospodárstva v Slovenskej republike v rokoch 2003 -- 2013 a jeho potenciálu. Zisťovali sme ako sa vyvíjajú jednotlivé ukazovatele produkcie v poľnohospodárskom odvetí, ako sa vyvíja podiel využitia poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárska produkcia na jedného obyvateľa, ako aj podiel poľnohospodárskej produkcie na HDP. V teoretickej časti sa venujeme charakteristike a vývoju poľnohospodárskeho odvetvia, významu poľnohospodárstva v SR, vzniku a rozvoju družstevníctva, vplyvu vstupu SR do EÚ na poľnohospodárstvo a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej vývoju a reformám. Vo vlastnej práci sme sa zaoberali vývojom jednotlivých ukazovateľov v poľnohospodárstve, ako výška jednotlivých produkcií v poľnohospodárskom odvetví, medzispotreba, spotreba fixného kapitálu, pridaná hodnota a ich zmeny a vývoj v čase. Analyzovali sme aj podiel využitia poľnohospodárskej pôdy, vývoj poľnohospodárskej produkcie na jedného obyvateľa a podiel poľnohospodárskej produkcie na HDP, čo nám poukázalo na ďalší potenciál poľnohospodárstva v SR.
Kľúčové slová:Poľnohospodárstvo, Spoločná poľnohospodárska politika, Poľnohospodárske odvetvie, Poľnohospodárska produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene